Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Haren

D66: kansen voor iedereen

D66 positief over jaarstukken, voorjaarsnota en perspectiefnota

De fractie van D66 is positief over de jaarstukken 2016, de voorjaarsnota 2017 en de perspectiefnota: alles geheel in lijn met de afspraken en zelfs boven verwachting