Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

D66 wil een jeugdraad

Een van de speerpunten van D66 is jeugdbeleid. Jongeren verdienen
bijzondere aandacht, want zij zullen onze toekomst mede vormgeven. ‘Wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst’, is een grijs gesleten spreekwoord.
Wie een goede toekomst wil, zal goed moeten zorgen voor de jeugd. Bij
jeugdbeleid kunnen we heel veel onderwerpen bedenken waar we ons op
kunnen richten: onderwijs, speelplekken, sport, gezondheidszorg,
alcohol- en drugspreventie, jeugdwerkloosheid, jongerenhuisvesting,
hangjongeren en jeugdcriminaliteit. Maar bij elk onderwerp geldt dat we
niet over de hoofden van de jongeren heen plannen moeten gaan maken. We
moeten de jongeren erbij betrekken, ons verdiepen in hoe zij de wereld
ervaren, proberen te ontdekken met welke problemen zij worstelen, welke
wensen zij hebben en welke oplossingen zij zouden kiezen. Beleidsmakers
moeten zich inspannen om jongeren echt te ‘verstaan’. Jongeren hebben
ongetwijfeld minder levenservaring dan ouderen, maar zij zijn
volwaardige gesprekspartners en deskundigen bij uitstek. Zij moeten de
kans krijgen en fouten mogen maken. Want van fouten wordt doorgaans
meer geleerd dan van klakkeloos volgen.

Om jongeren de
gelegenheid te geven mee te doen als volwaardige gesprekspartners bij
het ontwikkelen van gemeentelijk beleid wil D66 een Jeugdraad oprichten
(punt 17 uit het verkiezingsprogramma). Een gemeentelijke adviesraad,
vergelijkbaar met de milieuadviesraad en de voormalige seniorenraad.
Een jeugdraad heeft vier belangrijke functies:
– Adviesorgaan: een
jeugdraad kan op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief
adviezen uitbrengen over alle mogelijke aspecten van het jeugdbeleid.

Overlegorgaan: een jeugdraad is een platform voor overleg tussen
verenigingen, instanties en instellingen onderling en tussen die
verenigingen, instanties en instellingen en de gemeente.
– Platform voor ideeën, klachten, wensen en meningen van jongeren.

De jeugdraad kan voorlichting geven over en bekendheid geven aan het
gemeentelijk jeugdbeleid. Op deze wijze kan de interesse van jongeren
voor gemeentelijk beleid worden bevorderd en de jongerenparticipatie
worden gestimuleerd.

In een jeugdraad kunnen jeugdige
(bijvoorbeeld tussen 16 en 30 jaar) vertegenwoordigers van alle
mogelijke verenigingen, instanties en instellingen die zich met
jeugdwerk bezighouden gekozen worden. Maar ook individuele jongeren
zouden er lid van moeten kunnen worden.
De gemeente geeft de
jeugdraad financiële en logistieke ondersteuning; een investering die
zichzelf dubbel en dwars terugverdient.

Voor de uitwerking van
dit plan hoeven we niet zelf een wiel uit te vinden. We kunnen ons
licht opsteken bij onze Vlaamse zuiderburen, waar gemeentelijke
jeugdraden al een tijdje functioneren. Wie ‘jeugdraad’ invoert in een
zoekmachine, wordt naar verscheidene Belgische gemeenten verwezen. Een
openbaring.

D66 vindt het belangrijk dat jongeren opgroeien
tot mondige burgers. D66 wil niet praten over jongeren, maar met
jongeren. Want de toekomst maak je samen. Een jeugdraad kan daarbij een
prachtig instrument zijn.

Wil Legemaat