Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Rondetafelgesprek over het Stationsgebied: is een fietstunnel wel nodig?

Rondetafelgesprek over het Stationsgebied: is een fietstunnel wel nodig?
PDF 
| Print |
 E-mail

dinsdag 23 september 2008

Wegens afwezigheid van Wil Legemaat heb ik het op mij genomen om een kort verslag te maken van het Ronder Tafel Gesprek over het Stationsgebied. Aan de ronde tafel zaten o.a. bewoners van de Emdaborg, Wederikweg, de Walstroflat, het appartementengebouw bij het station en de Oude Middelhorst alsmede vertegenwoordigers van Woonborg en de ouderenboden. In de zaal zaten zo’n 60 personen.

Al snel bleek dat er weinig mensen waren die de fietstunnel een oplossing vinden voor de ervaren verkeersonveiligheid bij de spoorwegovergangen. Mevrouw Sinnige van de Oude Middelhorst pleitte voor een systeem met eenrichtingsverkeer op de route Oude Middelhorst – Tussenziel – Waterhuizerweg. In het verleden was dit idee door de gemeente afgewezen omdat het extra verkeersbewegingen tot gevolg zou hebben.

De jonge bewoners van de Walstroweg vroegen of er voor hen vergelijkbare eenpersoonswoningen in Haren zouden komen als hun flat gesloopt zou worden. Directeur Dijk van Woonborg kon geen garanties geven en ging niet verder dan een inspanningsverplichting. Volgens Dijk zijn dit soort kleine woningen niet goed renderend te maken.

De bewoners van de Emdaborg willen geen parkeerplaats in de strook tussen hun woningen en het spoor. Het zou sociaal onveilig zijn, de bomen moeten mogelijk worden gekapt, het leidt tot extra geluidsoverlast en licht en het bederft hun uitzicht. Ook de woningen zouden minder waard worden. Een van de deelnemers kwam met de suggestie om ook aan de kant van Oosterhaar parkeerplaatsen te realiseren.

Mevrouw Hylkema van “de Marke” (appartementenbouw bij het station) wees op de problematiek van wateroverlast. Als je bij het station gaat bouwen moet je eeuwig water wegpompen.

Er was maar beperkt verzet tegen een flat bij het station met 6 verdiepingen. Aan de andere kant zit bijna niemand te wachten op een hoog gebouw bij het station. Ook zijn er twijfels bij de haalbaarheid van een commerciële functie op de begane grond van de flat. De ouderenbonden pleitten voor goede toegankelijkheid van het station voor mensen die slecht ter been zijn.

Na ongeveer een uur sloot burgemeester Mark Boumans de vergadering. Op 7 oktober vindt hierover een raadscommissievergadering plaats, waarbij ingesproken kan worden.

Menno Visser