Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 oktober 2009

Zelfreinigend glas met zonnecellen: commissievergadering 7 oktober 2008

Zelfreinigend glas met zonnecellen: commissievergadering 7 oktober 2008
PDF 
| Print |
 E-mail

De eerste schetsplannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis zijn aan de gemeenteraad gepresenteerd. In de volgende raadsvergadering vraagt het college aan de gemeenteraad in te stemmen met het voorlopig ontwerp en de kostenraming te handhaven op 11,3 miljoen.
Vergeleken met het oorspronkelijke Programma van Eisen (PvE) is het voorlopig ontwerp hier en daar gewijzigd. Zo is de kelder vergroot, maar moet het geplande WMO-loket op de begane grond geschrapt worden, omdat er geen plaats voor is. De plannen passen nog keurig binnen het budget.
In de commissievergadering worden de plannen besproken. Een verslag

 

Gea van der Vliet (VVD) vraagt zich af of er een advies van de WMO-raad ten grondslag ligt aan het voorstel het WMO-loket in ’t Nije Cruysgebouw te laten. En is het mogelijk alvast verbindingen aan te leggen, waarmee ooit een aansluiting gemaakt kan worden naar een eventueel nog te bouwen parkeergarage onder het Haderaplein? De raad heeft nog nooit gepraat over de inrichting van de raadzaal, stelt Van der Vliet. Is het niet van belang te weten hoe de raad het wil? Zij mist een grote fractiekamer, waar je elkaar nog eens kunt tegenkomen. Dat vertrek ziet zij het liefst op de etage waar de griffier, de burgemeester en de wethouders hun kamers krijgen.
Jacqueline van Duinen (GL) vindt de voorbereiding voor een doorgang naar een parkeergarage een goed idee van de VVD. GL heeft vragen bij de duurzaamheid. Er komt veel glas in het gebouw. De EPC (energieprestatiecertificaat)-waarde wordt goed gehaald, maar GL wil dat er goed op toegezien wordt. “Het mag niet zo zijn dat het weer een gebouw wordt waar het ’s zomers te heet en ’s winters te koud is.” Er bestaat glas waar zonnecellen in verwerkt zijn. Welke gevolgen heeft het vele glas voor de exploitatiekosten? Er bestaat zelfreinigend glas. Misschien is dat te overwegen.
Zelfreinigend glas met zonnecellen: het lijkt Theo Berends (CU) prachtig. Is het EPC doorgerekend in zomer en winter? Ook hij wil wel een fractiekamer ‘dichtbij de burgemeester’. Maar vooral is Berends blij dat we inmiddels op deze weg zijn en hij hoopt dat de planning niet teveel gaat uitlopen.
Jos Stroomer (PvdA) denkt dat het een mooi gebouw gaat worden. Hij is blij dat de financiën binnen de begroting blijven. Meevallers hoeven wat de PvdA betreft niet meteen benut te worden voor ‘iets leuks’, maar moeten bewaard blijven om tegenvallers op te vangen. De beslissing over een WMO-loket dient pas genomen te worden na de evaluatie van het huidige loket. Waar de fractiekamer komt, maakt de PvdA niet uit. Stroomer wijst op de hedendaagse ‘cradle-to-cradle’-bouwfilosofie: in Venlo is een gebouw verrezen dat eigen energie levert.
Ook Jan Kooi (CDA) meent dat het een mooi raadhuis gaat worden. Maar een gemeentehuis moet een ontmoetingsplek zijn en dat het WMO-loket er niet in komt, noemt hij een gemiste kans. Voor het overige adviseert Kooi: hou de functies bij elkaar, op dezelfde vloer. De komende raadsvergadering zal een historisch moment bevatten: het nieuwe gemeentehuis passeert het ‘point of no return’. In de plannen worden drie risico’s benoemd, maar er zijn er ook twee vergeten: een serieus risico met uitvoeringsproblemen bij de fundering en de opbrengst van de ontwikkelingen Haderaplein/Raadhuisplein is onbekend en ongewis. Als deel 1 in uitvoering gaat, is het niet duidelijk of het benodigde geld er ook komt. Maar dan is terugkeer niet meer mogelijk.
Dat is een herhaling van zetten, meent Stroomer (PvdA). Die discussie is nu wel gevoerd.
En dat is een niet relevante opmerking, antwoordt Kooi, want voor het CDA is het van belang om dit te noemen. Het CDA wil een risicoprofiel.
Wethouder Liesbeth Boekel is blij met de getoonde instemming. Wat het WMO-loket betreft: er wordt momenteel een enquête gehouden onder de doelgroep. Als de doelgroep in ’t Nije Cruys wil blijven, zal dat gebeuren. Naar een verbinding met een eventuele parkeergarage onder het Haderaplein zal gekeken worden. Wat de inrichting van de raadzaal betreft: als de raad daar iets anders aan wil, moet het nu gemeld worden. De fractieruimte is gepland op de begane grond, in combinatie met de raadzaal. Op de begane grond is alle vergaderruimte gepland. Overdag zijn alle etages bereikbaar, maar in de avonduren zullen de eerste en tweede etage ontoegankelijk zijn. Wel kan men met de lift naar de vierde. Dit is gedaan uit het oogpunt van veiligheid: “Wij willen niet dat iedereen overal kan komen”.
“U heeft het wel over raadsleden, zijn zij iedereen?” wil Van der Vliet weten. Zij vindt het vreemd dat raadsleden niet altijd overal mogen komen.
Dit staat niet in het PvE, stelt burgemeester Mark Boumans. Als de raad dat per se wil, moet dat als harde eis geformuleerd worden.
Over het glas met zelfreinigende werking en met zonnecellen wil wethouder Boekel wel met de architect praten.
De fundering is niet als risico benoemd, maar een tegenvaller op dat gebied zal worden opgelost binnen het budget, stelt Frits Kamminga van Bouwzaken.
De knip in de twee bouwfasen (gemeentehuis en ontwikkeling Haderaplein/Raadhuisplein) is door de raad vastgesteld. Voor fase 1 is maximaal 11,3 miljoen beschikbaar. De beheersexploitatiekosten vallen binnen de geraamde exploitatiekosten, inclusief alle glas en groen.

Van GL en D66 mag het voorstel als hamerstuk door naar de raadsvergadering. Van de PvdA ook, met een voorbehoud voor het WMO-loket. Maar VVD, CU en CDA wensen zich te beraden en de achterban te raadplegen en willen het voorstel daarom in de raadsvergadering nogmaals bespreken.
Wordt vervolgd op maandag 27oktober.

Wil Legemaat