Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

Burger van Haren: overheidssubsidie en commerciële activiteiten bij Hortus

Burger van Haren: overheidssubsidie en commerciële activiteiten bij Hortus
PDF 
| Print |
 E-mail

14 september 2009

Een kleine honderd betrokken burgers van Haren namen de moeite te reageren op de enquête van het Harener Weekblad en D66. De meerderheid wil dat de gemeenten Haren en Groningen en de provincie de Hortus met subsidie ondersteunen. Maar een nog grotere meerderheid pleit voor commerciële activiteiten in de ‘geest van de Hortus’, zodat de Hortus voor een deel haar eigen broek kan ophouden.

Donderdag 10 september jongstleden legden het Harener Weekblad en D66 de burger van Haren de volgende enquête voor:
A. Ik vind het niet erg als de Hortus na 2012 dicht moet gaan.
B. Ik vind dat de gemeenten Haren en Groningen en de provincie de Hortus structureel moeten subsidiëren, zodat de tuinen en gebouwen goed onderhouden kunnen worden. Desnoods wordt de OZB daarvoor verhoogd of wordt bezuinigd op andere gemeentelijke taken.
C. Ik vind dat de gemeente moet toestaan dat de Hortus commerciële activiteiten gaat ontplooien, zodat de Hortus zijn eigen broek kan ophouden.
D. Ik vind dat de gemeente moet toestaan dat de Hortus aan de randen woningbouw mag plegen, zodat de Hortus zijn eigen broek kan ophouden.

Meerdere keuzes waren mogelijk. De burger van Haren was het minst enthousiast over optie D: woningbouw aan de randen. Slechts 7% is hier voorstander van. Ook optie A kan op weinig enthousiasme rekenen: 8% vindt het geen probleem als de Hortus dicht gaat. 60% van de burgers vindt dat de overheid de Hortus structureel moet subsidiëren. Echter een nog grotere meerderheid, 71%, vindt dat de gemeente moet toestaan dat de Hortus commerciële activiteiten gaat ontplooien. Hierbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat dit in de ‘geest van de Hortus’ moet zijn: groen en duurzaam.

Op de bijeenkomst over de Hortus, op 27 september jongstleden, georganiseerd door D66 Haren, gaf het bestuur van de Hortus aan de voorkeur te hebben voor een combinatie van B en C. Dit komt dus overeen met de mening van de burger van Haren. D66 hoopt dat er in Haren politiek draagvlak gevonden kan worden voor deze combinatie, zodat de toekomst van de Hortus wordt veiliggesteld en de burger van Haren trots kan blijven op dit unieke park. In het concept-verkiezingsprogramma van D66 Haren staat het volgende: “D66 wil de vitale delen van de Hortus behouden. Om dit mogelijk te maken is D66 bereid om commerciële functies in het gebied van de huidige Hortus via het bestemmingsplan mogelijk te maken. Ook ecologische woningbouw aan de randen van het huidige terrein is denkbaar. Tot slot wil D66 samenwerken met de gemeente en de provincie Groningen bij het behoud en de versterking van de Hortus, waarbij een subsidierelatie een mogelijkheid is.”