Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

D66 Haren gaat voor invloed van de burger, activering en duurzaamheid

D66 Haren gaat voor invloed van de burger, activering en duurzaamheid
PDF 
| Print |
 E-mail

De slogan van het verkiezingsprogramma van D66 Haren is ‘Hart voor Haren: toen, nu en straks.’ Er ligt een degelijk concept-verkiezingsprogramma waarbij speerpunten zijn: invloed van de burger op de eigen leefomgeving, een duurzaam en groen Haren, de gezonde en vitale senior, de betrokken en actieve jeugd en nabuurschap, mantelzorg & vrijwilligerswerk.

 

Adviezen Vele burgers en verenigingen hebben ons van adviezen voorzien. We realiseren ons terdege dat het huidige programma nog verbeterd kan worden. De verkiezingen zijn pas in maart 2010 en in tussentijd kan er nog het een en ander gebeuren dat aanpassingen van het programma wenselijk maakt. We roepen een ieder op om ons verkiezingsprogramma kritisch te lezen (www.d66haren.nl) en op- en aanmerkingen uiterlijk 25 oktober 2009 door te geven aan gerbenpek@gmail.com. Deze zullen dan op de algemene ledenvergadering van 27 oktober 2009 worden besproken, waarna u snel reactie krijgt.

 

Speerpunten Het concept-verkiezingsprogramma van D66 heeft als slogan ‘Hart voor Haren: toen, nu en straks’ en bestaat uit vijf speerpunten, vertaald in 66 concrete punten. De vijf speerpunten zijn:
1. Invloed van burgers op hun eigen leefomgeving. Burgers weten zelf beter wat goed is voor hun buurt dan de overheid. Daarom wil D66 burgers veel meer invloed geven bij onder meer woningbouw, het aanleggen van speelplekken en groenvoorzieningen en het verbeteren van verkeersveiligheid. Van bepalende overheid naar dienstbare overheid.
2. Een duurzaam en groen Haren. We willen niet alleen de groenste gemeente van Nederland zijn, maar ook de duurzaamste: energiezuinige overheidsgebouwen, elektrische gemeentescooters en –auto’s, leningen voor duurzame energietoepassingen, geen uitbreiding van de bebouwde kom en natuur in ere te herstellen.
3. De gezonde en vitale senior. D66 ziet het als een uitdaging senioren te helpen zo gezond mogelijk oud te worden. We zetten in op een consultatiebureau voor ouderen, het aanbieden van diverse activiteiten en levensloop bestendig bouwen en aanpassen van woningen.
4. De betrokken en actieve jeugd. We pleiten onder meer voor uitstekende sportvoorzieningen, (verkeers)veilig en kwalitatief hoogstaand basis- en middelbaar onderwijs en jeugdhonken. Hierbij wil D66 jongeren veel invloed geven, maar dragen ze zelf ook verantwoordelijkheid.
5. Nabuurschap, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Wij zijn dankbaar dat er in Haren zoveel mensen zijn die iets over hebben voor anderen. Dit willen we vasthouden en stimuleren, zonder de burgers te vertellen hoe ze dat moeten doen. Kunnen we een steentje bijdragen, dan doen we dat. Daarom zijn en blijven we in gesprek met burgers en verenigingen om te komen tot maatwerk. Samen hebben we namelijk “Hart voor Haren”.

 

Financiën D66 vindt het belangrijk dat het verkiezingsprogramma realistisch en haalbaar is. Geen luchtkastelen! Om het programma te kunnen uitvoeren, is natuurlijk geld nodig. D66 vindt dat de kosten voor de burger met het inflatiecijfer mogen stijgen, net als voorgaande jaren het geval was. Als er uitstekende en duurzame plannen zijn die op draagvlak onder de bevolking kunnen rekenen, dan vinden wij dat er een extra marge van maximaal 1% bovenop het inflatiecijfer mag worden gehanteerd. Zijn die er niet, dan is het inflatiecijfer het maximum.