Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

D66 Haren kiest nieuwe lijsttrekker voor gemeenteraadsverkiezingen in 2010

D66 Haren kiest nieuwe lijsttrekker voor gemeenteraadsverkiezingen in 2010, 10 september 2009
PDF 
| Print |
 E-mail

Tijdens de algemene ledenvergadering van 10 september jongstleden koos D66 Haren Gerben Pek tot nieuwe lijsttrekker. Ook werd op deze avond een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit Céline Fenijn (voorzitter), Jan Hutten (secretaris), Lex Dieperink (penningmeester) en Wil Legemaat (algemeen bestuurslid).

Zoals bij D66 gebruik is, wordt in een vroegtijdig stadium bekend wie de lijsttrekker is. Op de algemene ledenvergadering van 10 september won Gerben Pek de interne verkiezing zodat hij zich tot 3 maart 2010 lijsttrekker mag noemen.
Ook werd in deze vergadering een nieuw bestuur gekozen. Het oude bestuur, dat werd gevormd door Jan van Oortmerssen en René Heikens, maakte plaats voor een compleet nieuw bestuur met ‘oudgedienden’: Céline Fenijn, Lex Dieperink en Wil Legemaat en ‘nieuweling’ Jan Hutten.

Gerben Pek legde in zijn presentatie de nadruk op het nog mooier en duurzamer maken van de dorpen en buurten van Haren, het voorbeeldgedrag en stimulerende maatregelen van de gemeente op het gebied van duurzaamheid, het gezond en actief houden van senioren, het op een respectvolle en gelijkwaardige manier bejegenen van jongeren en het creëren van een architectonisch hoogwaardig en bruisend Raadhuis/Haderaplein. Ook werd stilgestaan bij de manier waarop D66 politiek bedrijft: dicht bij de burger, transparant, duidelijk, verbindend, inhoudelijk en enthousiasmerend. Hierbij wordt uitgegaan van de kracht van de burger zelf en biedt de overheid een sociaal vangnet waar dat nodig is.

 

ImageGerben Pek