Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

D66 Haren zoekt belanghebbers op

D66 Haren zoekt belanghebbers op
PDF 
| Print |
 E-mail

D66 Haren gaat het gesprek aan met diverse Harense, Glimmense, Onnense en Noordlarense verenigingen, organisaties en belangengroeperingen. Doel is het verkrijgen van adviezen voor het verkiezingsprogramma 2010-2014. Op deze manier wil D66 invulling geven aan een van haar richtingswijzers: vertrouw op de eigen kracht van mensen.

In 2008 gaf de Harense burger haar volksvertegenwoordigers een 4,8. De burger van Haren vindt dat de gemeenteraad hem onvoldoende vertegenwoordigt.
‘Ik zie vaak twee smaken’, stelt Gerben Pek, die samen met René Heikens en Jan Hutten deze D66-actie coördineert, ‘of politieke partijen bedenken vanuit hun ivoren toren wat goed is voor de burger of politieke partijen beloven de burger van alles, maar komen er later achter dat ze dit niet kunnen waarmaken. Helaas moet ik constateren dat dit ook in Haren gebeurt.'
‘Ik zie ook vaak dat een partij een uitgekauwd programma heeft en dit neerlegt bij diverse groeperingen voor reactie’, vult René Heikens aan, ‘en dan zijn ze verbaasd dat er zo weinig reacties komen.’
D66 Haren kiest voor een andere route.

In maart 2009 is al een oproep aan de burger gedaan om ideeën en opvattingen kenbaar te maken. ‘Daar bovenop gaan we nu het gesprek aan met diverse verenigingen om aan hen te vragen wat zij ons, of de gemeente, adviseren’, legt Jan Hutten uit. ‘Denk hierbij aan verenigingen en organisaties als Buurtvereniging Ons Belang, Vereniging Dorpsbelang Noordlaren, Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen, Dorpshuis De Groenenberg, VV Gorecht, Huurdersvereniging Woon en woningcorporatie Woonborg. Wel leggen we uit dat wij als D66 de politieke vertaalslag maken.’
Als alle adviezen zijn verzameld en per advies is bepaald of D66 Haren dit wel of niet overneemt, krijgen alle gesprekspartners een brief waarin staat wat D66 met het advies heeft gedaan. Als een advies niet is overgenomen, zal dat goed onderbouwd worden. ‘Politiek bedrijven betekent keuzes maken, want D66 wil een verkiezingsprogramma presenteren dat niet alleen op draagvlak kan rekenen, maar ook goed realiseerbaar is’, aldus René Heikens.

‘Ook al is D66 een moderne partij die gelooft in de toegevoegde waarde van internet en email, toch denken wij dat we meer halen uit het face-to-face gesprek met belanghebbers’, betoogt Jan Hutten. ‘Als je hier de tijd voor neemt, dan kun je een verdieping aanbrengen in het gesprek.’
‘Tot nu toe hebben we alleen nog maar positieve reacties gekregen van de verenigingen die we hebben benaderd. Sommige verenigingen vertellen ons zelfs dat ze nog nooit door een politieke partij naar hun mening zijn gevraagd’, vult Gerben Pek aan.
‘Misschien dat ze minder enthousiast worden als we niet alle adviezen overnemen, maar ik geloof dat mensen liever horen dat we het niet met ze eens zijn, dan dat we ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen’, aldus René Heikens.
Wilt u als burger of als verenigingslid ook het gesprek aan gaan, dan kunt u D66 Haren benaderen. Dit kan per email (gerbenpek@gmail.com) of telefonisch (06-22176118). Dan wordt een gesprek met u gepland.