Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

D66 onderzoekt het consultatiebureau voor ouderen

D66 onderzoekt het consultatiebureau voor ouderen
PDF 
| Print |
 E-mail

21 augustus 2009

D66 heeft inmiddels met ongeveer vijftig organisaties gesproken om adviezen te verzamelen voor het verkiezingsprogramma. Meer dan 200 adviezen kreeg D66 reeds, waarvan tien adviezen zijn aangedragen door de ouderenbonden ANBO en PCOB. Een van deze adviezen luidde: richt een consultatiebureau voor ouderen op. In 2008 pleitte D66-gemeenteraadslid Menno Visser reeds voor een dergelijk consultatiebureau en ook de WMO-raad heeft het college in 2008 geadviseerd hier onderzoek naar te doen.

Genoeg reden voor D66-ers Ewold de Maar, Frida Pathuis en Gerben Pek om onderzoek te gaan doen naar het consultatiebureau voor ouderen. Paul Blanksma, secretaris van de ouderenbond PCOB en van de WMO-raad, wees erop dat gemeenten binnenkort zelf verantwoordelijk worden voor het preventief ouderengezondheidsbeleid. Gemeenten krijgen een regierol om partijen met elkaar te verbinden, waarbij een op maat gemaakte oplossing moet worden bedacht die het beste aansluit bij de behoeften van ouderen in de gemeente zelf.

“Van de ANBO en PCOB ontvingen we een rapport van Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg, over hun visie op het consultatiebureau voor ouderen”, aldus Gerben Pek. “Vilans stelt daarin dat het consultatiebureau voor ouderen (CbO) een cruciale rol kan spelen bij preventie. Inmiddels zijn er al meer dan 90 consultatiebureaus voor ouderen opgericht in Nederland. En de ervaringen met CbO’s zijn tot dusver uitermate goed. Uit verschillende evaluaties blijkt dat men zeer tevreden is over de huidige bureaus en dat deze daadwerkelijk in een behoefte voor zien. Bijna driekwart van de senioren die een consultatiebureau heeft bezocht, heeft zijn levensstijl aangepast.”
De provincie Groningen telt acht gemeenten met een CbO: Appingedam, Delfzijl, Groningen (zes locaties), Hoogezand, Stadskanaal, Veendam, Winschoten en Winsum. Zie ook www.thuiszorggroningen.nl.

Bij een CbO ligt de focus op preventie, waarbij gekeken wordt naar fysieke gezondheid, leefstijl, sociaal, emotioneel en psychisch functioneren én naar maatschappelijke participatie. Het CbO behandelt niet, maar signaleert risico’s, informeert senioren over gezond en actief ouder worden en wijst senioren (zo nodig) de weg in het woud aan voorzieningen. Het CbO is een soort voorportaal voor alle partijen op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg waarbij de afstemming, samenwerking en het dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staat.

 

Het CbO streeft de volgende doelen na:
1. Maatschappelijke participatie met kwaliteit van leven.
2. Eigen regie, autonomie en verantwoordelijkheid.
3. Zo gezond mogelijk ouder worden en bijdragen aan gezondheidsvaardigheden.
4. Versterken van sociale cohesie en sociale netwerken.
5. Reduceren van de zorgconsumptie en daarmee dus van de zorgkosten.

Of de gemeente het nu leuk vindt of niet, ze wordt binnenkort verantwoordelijk voor preventieve zorg voor 65+-ers. Een consultatiebureau voor ouderen is dan een uitstekend instrument. D66 vindt daarom dat de gemeente de regie wèl moet hebben bij het oprichten van dit bureau. Zodra samen met lokale partners is bepaald hoe het consultatiebureau er uit komt te zien, worden Achmea en Menzis (de grootste verzekeraars in de gemeente) benaderd voor financiering. Deze zullen hiertoe bereid zijn, omdat preventie geld oplevert. Als je het helemaal overlaat aan de zorgverzekeraar, dan bestaat de kans dat je alleen mag langs komen bij het consultatiebureau als je bij die zorgverzekeraar bent aangesloten. Dit is gebeurd in Zwolle, Hoogeveen, Lelystad, Zaandam en Emmen; hier mag je alleen naar toe als je bij Achmea verzekerd bent. Samengevat: regie bij de gemeente, financiering door de zorgverzekeraar.

“We moeten ons rijk prijzen met onze ouderenbonden de ANBO en PCOB. Zij staan middenin de samenleving, zijn zeer actief voor hun achterban en weten goed wat er in Haren en de rest van Nederland speelt”, aldus Gerben Pek. “Wij zijn dus blij met de adviezen die we van hun kregen en zijn nu bezig deze verder uit te werken. De oprichting van een consultatiebureau voor ouderen staat inmiddels in ons concept-verkiezingsprogramma, dat aan de leden van D66 Haren zal worden voorgelegd.”