Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

DHE wordt zoals vastgelegd in Integraal Ontwikkelingsplan DHE en GSP: commissievergadering 17-06-09

DHE wordt zoals vastgelegd in Integraal Ontwikkelingsplan DHE en GSP: commissievergadering 17-06-09
PDF 
| Print |
 E-mail

Vanavond staat de bespreking van het eerste stedenbouwkundig plan DHE, voor het deelgebied 3, op de agenda. Het college wil graag de mening horen van de gemeenteraad. Deelgebied 3 is het voormalig AZC-terrein. Daar zijn vrijstaande woningen op ruime kavels langs de Oosterweg gepland, enkele vrijstaande woningen langs de noord- en zuidranden en aan de Kerklaan, een appartementenblok met vijf verdiepingen en verscheidene halfvrijstaande woningen langs de Kerklaan en halfvrijstaande woningen plus rijtjeswoningen in het gebied tussen Oosterweg en Kerklaan. Het gewenste percentage sociale woningbouw (10%) wordt gehaald, maar in het middensegment wordt een derde van het gewenste percentage (20%) doorgeschoven naar volgende deelgebieden.
Het Comité regio Groningen-Haren en verscheidene raadsfracties hebben zorgen over het groene karakter, met name aan de noord- en oostkant en vinden het appartementengebouw te hoog, enkele fracties vinden het ontwerp nogal saai en het doorschuiven van een deel van het middensegment vindt nergens genade.
Geert Streppel, de directeur van de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM) licht de plannen toe. Hij maakt duidelijk dat de gemeenteraad zelf de kaders tot in detail heeft vastgelegd in het Integraal Ontwikkelingsplan DHE (IOH/DHE) en in het Groenstructuurplan (GSP). Dit stedenbouwkundig plan is een nauwkeurige uitwerking van alles wat door de raad is gewenst en is vastgelegd. De uitleg van Streppel is verhelderend. Een verslag

Image

 

STEDENBOUWKUNDIG PLAN DHE, DEELGEBIED 3
Inspreker mevrouw Dalstra wil graag weten wat de gemeenteraad ervan vindt dat er in de plannen niet 20% maar 14% woningen in het middensegment, tot € 300.000, komt.
Inspreker Klaas Halbersma van het Comité regio Groningen-Assen werpt de vraag op hoe de plannen eruit gezien zouden hebben als er geen LOP, IOP/DHE en GSP geweest waren. Hij vermoedt dat ze er dan hetzelfde uit zouden zien en noemt dat ontluisterend. Het comité kan geen sprankelende landschapselementen ontdekken; de woningbouw bepaalt wat wel en niet kan. Alleen het sparen van de Bolhuissteeg heeft de goedkeuring. Verder ziet Halbersma niets terug van de inbreng van burgers. De voorgestelde robuuste structuur in het GSP was al een mager voorstel, maar zelfs daar is nu niets meer van over. Er is alleen wat ‘schaamgroen’. Vooral aan de noord- en oostkant zitten flink wat gaten in het zogenaamde lood (de groene structuur waarbinnen woningbouw als glas-in-lood). Vanuit Essen zal het gebied er gaan uitzien zoals Klein Martijn, verwacht Halbersma. Het appartementengebouw is veel te hoog, ook vier verdiepingen is te hoog. Het comité hoopt dat de gemeenteraad de plannen nog gaat bijschaven.

Gea van der Vliet (VVD) zegt na het lange voortraject teleurgesteld te zijn met dit fantasieloze rechttoe-rechtaan plan. Zij vermoedt dat ook wethouder Niezen wel teleurgesteld zal zijn. De VVD vindt het een slechte zaak dat de 20% middensegment niet gerealiseerd wordt. Doorschuiven betekent wellicht almaar doorschuiven tot in het laatste deelgebied blijkt dat het onmogelijk alsnog verwezenlijkt kan worden. Het is niet goed om al meteen met afwijkingen te beginnen. Ook heeft de VVD moeite met het zware appartementengebouw.
Jan Rake (GL) wil weten of de plannen werkelijk in overeenstemming zijn met het GSP. Ook voor GL is het doorschuiven van een deel van het middensegment en het appartementengebouw van vijf hoog, niet Harens dus, niet acceptabel. Ten aanzien van het parkeren: er wordt gesteld dat er is voorzien in parkeerruimte voor twee auto’s per woning, maar bij de rijtjeshuizen telt Rake maar 35 parkeerplaatsen voor 25 huizen. Waar gaan de bewoners van de appartementen parkeren? GL mist verder aandacht voor duurzaamheid wat het bouwen zelf betreft.
Dieta Praamstra (CU) wil aandacht voor het groen aan de noord- en oostkant: voldoet dit aan het GSP? De Kerklaan vindt zij wel mooi, al heeft ze vragen bij de zogenaamde plintwoningen: gebouwd op een plint van 70 of 80 cm. Hoe moet zij zich dat voorstellen en hoe verhouden die woningen zich tot de bestaande bebouwing? De 20% middensegment moet gehandhaafd.
Wil Legemaat (D66) spreekt de waardering van D66 uit over de aandacht voor duurzaamheid in de plannen. Wat de opzet betreft deelt zij de mening van Van der Vliet: een traditioneel standaardconcept in saaie gesegmenteerde rijen: sociale woningbouw apart en vrijstaande woningen aan de buitenkant. Bouwplannen elders in het land, bijvoorbeeld in Heerenveen, Joure en Franeker, laten zien dat een mix van de segmenten uitstekend verkoopt. Voorwaarde is wel dat gezorgd wordt dat de sociale woningbouw er architectonisch fraai uitziet en dat er ook tweekappers in dat segment gebouwd worden op behoorlijke kavels (300 m2). Voor de woningcorporaties is dat ook aantrekkelijk in verband met de waardeontwikkeling van de huizen. Is de woningcorporatie eigenlijk betrokken geweest bij de uitwerking van deze plannen? Doorschuiven van het middensegment zal volgens D66 uiteindelijk leiden tot afstel. Het appartementengebouw past binnen de gestelde kaders, maar welk risico loopt de gemeente met de realisatie?
Jos Stroomer (PvdA) vindt de plannen nog moeilijk te beoordelen; architectuur moet er vorm en kleur aan geven. Ook voor de PvdA is het doorschuiven van een deel van het middensegment onaanvaardbaar. Er moet meer groen komen aan de noord- en oostzijde en of dat in het GSP staat, maakt Stroomer niet uit: de woningbouw moet afgedekt worden door groen. Het appartementengebouw is voor de PvdA wel bespreekbaar, het is wel een groot oppervlak en hoog, maar met goede architectuur wellicht mooi te noemen.
René Valkema (CDA) heeft gekeken of de plannen voldoen aan de gestelde kaders in IOP/DHE en GSP. Ook hij wil vasthouden aan de 20% voor het middensegment, dat is juist een klasse voor gezinnen. Essen dobbert volgens Valkema in de ruimte: de noordrand moet met boomsingels afgebakend worden. Het zicht moet groen blijven en dat lijkt niet gewaarborgd. Wordt de ecologische structuur oost-west niet gedwarsboomd? Hoogbouw past niet in dit deel van Haren, dat hoort op de Hondsrug. Het appartementengebouw mag hoogstens vier, liever nog drie verdiepingen krijgen. Wanneer wordt het Beeldkwaliteitplan in de Welstandsnota verwerkt en wanneer kan de raad dat tegemoet zien?

Geert Streppel, directeur van de GEM, geeft uitleg. Op grote panelen getoond, krijgen de raadsleden een goede indruk van de plannen, duidelijker dan van de kleine tekeningen op papier. Streppel stelt dat de raad met het IOH/DHE en het GSP heel veel heeft vastgelegd. “U weet daarmee zeker wat u krijgt, maar ook zeker wat u niet krijgt”, houdt hij de raad voor. Het stedenbouwkundig plan is een vrij nauwkeurige uitvoering van alles wat door de raad is vastgelegd. Vrijwel alles is letterlijk overgenomen. Alleen aan de Kerklaan wijkt men iets af van de opdracht: grotere instituutachtige gebouwen. Het zijn tweekappers en vrijstaande woningen geworden, die door middel van een ‘plint’ met elkaar verbonden zijn. De kritiek dat het er saai en fantasieloos uitziet, moet de raad zichzelf aanrekenen: de uitvoering in straten van noord naar zuid heeft de raad zelf voorgeschreven. In de plannen zijn de lanen niet kaarsrecht, maar iets gebogen en ze hebben bredere groene uiteinden en een landschapachtig karakter. De bestaande waterlopen worden volledig gehandhaafd en geoptimaliseerd. Van oost naar west zijn wadi’s gepland. Hoe groen is de noord- en oostwand? Aan de noord- en zuidkant zijn maar een minimum aan woningen gepland, aan de oostkant grote kavels. Daar blijven vrijwel alle bomen staan, maar de huizen moeten natuurlijk wel zicht op de Oosterweg krijgen, dus er zal wel wat aan lage begroeiing (struiken) moeten wijken. De erfscheidingen moeten verplicht groen zijn, geen houten schuttingen.
Op de vrije kavels moet onder architectuur gebouwd worden. Het appartementengebouw zal een slank gebouw worden met parkeervoorzieningen ondergronds, half ondergronds of bovengronds met groene afscherming. Dat hangt af van de hoeveelheid appartementen die er in komen. De plintwoningen staan met z’n allen op verhoogde kavel met een soort sokkelrand, de huizen zijn daar of breed en ondiep of smal en diep. Op de informatieavonden voor bewoners bleek 80% van de mensen enthousiast: dit is een echt Harens plan, waar je chique kunt wonen aan mooie lanen. Woningen tot 3 ton worden altijd in blokjes gebouwd. De Samenwerkingsovereenkomst (SOK) geeft ruimte om een deel van het middensegment door te schuiven naar een volgend deelgebied. Streppel meent dat dit 100% betrouwbaar is, want de GEM moet het percentage uitvoeren. Dat zijn bikkelharde afspraken. Waarschijnlijk wordt het gecompenseerd in het volgende deelgebied 5-6, tussen het spoor en de Oosterweg.
De kavelgrootte varieert van circa 26 x 6 meter tot 50 x 25 meter. Voor de sociale woningbouw kunnen het weleens rietgedekte woningen worden met fraaie architectuur. Er is nog geen overleg geweest met woningbouwcorporaties.

Wethouder Jeroen Niezen is enthousiast over het plan. Hij vindt het mooi en het doet recht aan kwaliteit en verscheidenheid en past in de structuur van Haren. De GEM moet de kaders bewaken. De inzet is maximaal behoud van bomen en de gaten die in het lood vallen, zullen zoveel mogelijk worden opgevuld met nieuwe aanplant. De lanenstructuur zal versterkt worden. Duurzaamheid qua energie is een kernthema. Niezen zal zijn uiterste best doen een zo duurzaam mogelijke woonwijk te realiseren. Wat de plintconstructie betreft zegt Niezen toe dat nog eens met beeldmateriaal en misschien een maquette te verduidelijken.

Na de uitleg door Streppel is voor de raad veel onduidelijks weggenomen.
Stroomer (PvdA) kan zich vinden in het plan, ook in het appartementencomplex. Het groen aan noord- en oostzijde moet goed bewaakt worden en de architectuur zal een belangrijke rol krijgen.
Ook voor Wil Legemaat is alles veel duidelijker door de uitstekende presentatie. D66 hoopt op fraaie architectuur.
Dieta Praamstra (CU) wil nog weten of de ‘woontoren’ van vijfhoog hoger wordt dan het gebouw dat er stond. Dat is niet het geval, ook dat gebouw telde vijf verdiepingen.
Jacqueline van Duinen (GL) prijst de goede presentatie. GL wil nog wel harde toezeggingen over het groenbehoud aan de noordkant. Dat zal worden ingetekend.
Gea van der Vliet (VVD) is wat gerustgesteld, maar houdt moeite met de hoogte van het appartementencomplex. Maar misschien valt het mee met mooie architectuur.
René Valkema (CDA) is ook blij met alle informatie, maar hij wil eigenlijk nog veel meer weten en zal daar werk van maken.
Paul Rolf (GL) spreekt zijn vertrouwen uit in de GEM.
“Vertrouwen is mooi, maar controle is beter,” reageert Geert Streppel. En dat zal de raad ongetwijfeld ter harte nemen.

Wil Legemaat