Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

GHHC in Raadscommissievergadering 6 oktober 2009

GHHC in Raadscommissievergadering 6 oktober 2009

PDF 
| Print |
 E-mail

Dinsdag 6 oktober 2009 stond op de agenda van de raadscommissievergadering het onderwerp ‘extra speelveld GHHC’. Dat dit onderwerp uiteindelijk uitgroeide tot een brede discussie over sportbeleid, het coalitieakkoord, gelijke behandeling van alle sportverenigingen en aanpassingen van de afspraken over woningbouw in Haren-Noord kon niemand van te voren bevroeden.

De avond begon met een bevlogen toespraak van Casper van Yperen, bestuurslid van GHHC. Al bijna 10 jaar lang wordt GHHC aan het lijntje gehouden vanwege een mogelijke verhuizing, met als gevolg een groot tekort aan velden en een accommodatie in abominabele toestand. En GHHC is niet de eerste de beste vereniging. De heer van Yperen somde een aantal feiten op: 1000 leden, waarvan 800 jeugdleden; al jaren de meest succesvolle hockeyvereniging van het Noorden, zowel bij de jeugd als de volwassenen; door de inzet van tophockeyers in de hele verenging, is het vooral een vereniging die sterk is in de breedte, met onder meer een gehandicaptenteam (als enige in het Noorden); recht op 4,6 velden, waar ze er maar 2,7 hebben (door het sproeien kun je een veld niet volledig gebruiken); 4 kleedkamers, waar ze er recht hebben op 12. En daar waar hockey vaak als elitaire sport wordt beschouwd, is het in Haren een echte volkssport, waar alle lagen van de bevolking in participeren.

Door de dreiging van verhuizing is er al bijna 10 jaar niet meer geïnvesteerd en komt het water de vereniging tot aan de lippen. De benodigde investeringen om te komen tot een representatief sportcomplex, waar zowel topsport als breedtesport beoefend kan worden, liggen ongeveer 5x zo hoog als wat de gemeente bereid is te investeren. GHHC geeft aan te snappen dat ze ook zelf moeten investeren, maar het aantrekken van kapitaal voor een club die mogelijk verplaatst wordt en investeringen van de gemeente die relatief gezien een stuk lager liggen dan de investeringen in de voetbalclubs (GHHC heeft 2x zoveel jeugdleden als vv Haren en vv Gorecht bij elkaar), maakt investeren voor de club bijna onmogelijk.
De heer Van Yperen riep de gemeente op duidelijkheid over de toekomstige locatie van GHHC te verschaffen, een eenduidig sportbeleid op te stellen en trots te zijn op een fantastische club als GHHC.

Na deze bevlogen en heldere presentatie, brandden de partijen los en werden er maar liefst 23 vragen afgevuurd op wethouder Berends, die ze allemaal keurig beantwoorde. Wethouder Berends gaf echter ook aan dat de kern van de zaak draait om de toekomstige locatie van GHHC en dat de bal daarvoor bij de gemeenteraad ligt. Na een schorsing kondigden de coalitiepartijen PvdA, CU en GL aan in de komende gemeenteraadsvergadering met een voorstel te komen waarin staat dat GHHC definitief moet blijven op de huidige locatie. Ook de oppositiepartijen reageerden hier positief op, maar een ieder was ook benieuwd waar de onderhandelingen met de GEM (Haren-Noord) toe zullen leiden.

Vervolgens werd gediscussieerd over de steun van de gemeente aan GHHC. Er werd opgeroepen de opvattingen die de gemeente heeft over (breedte)sport te herzien en aan te passen aan de huidige tijd (de opvattingen stammen nog uit de vorige eeuw). Ook werd opgeroepen nog eens goed met GHHC om tafel te gaan om overeenstemming te krijgen over welk sportcomplex we met z’n allen willen en wie welke bijdrage daarvoor levert, zodat er geen verschil van opvatting bestaat over aantallen kleedkamers, vierkante meters en prijzen.

Alle partijen gaven GHHC in ieder geval de indruk dat deze vereniging net zo belangrijk is voor Haren als de andere sportverenigingen en dat er vooral gemeten moet worden met gelijke maten. De gemeente gaat binnenkort het gesprek met GHHC weer aan en de partijen zijn vol vertrouwen dat dit leidt tot een voorstel waar iedereen blij mee zal zijn.