Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

Hoe nu verder met de Hortus?

Hoe nu verder met de Hortus?
PDF 
| Print |
 E-mail

De oproep van D66 Haren voor ideeën voor de toekomst van de Hortus heeft een fiks aantal reacties opgeleverd. D66 heeft deze mensen uitgenodigd om samen ideeën verder uit te werken. Dit vindt plaats op donderdag 27 augustus vanaf 20.00 uur bij Zorgboerderij De Mikkelhorst te Haren. Ook het Hortus-bestuur zal aanwezig zijn. Andere geïnteresseerden zijn ook welkom.

Eind juli deed D66-gemeenteraadslid Menno Visser een oproep om te komen met ideeën voor de toekomst van de Hortus. Daarbij stelde hij een aantal vragen over de ‘vitale delen’ van de Hortus, extra (commerciële) activiteiten en functies, het inrichten van een openbaar park en samenwerking met andere organisaties. Deze oproep had tot gevolg dat er tal van ideeën werden gespuid en D66 Haren hier een avond aan gaat wijden om deze verder uit te werken.

Bijna alle inzenders vinden dat de huidige Hortus weinig toekomst heeft. Men vindt dat de tuinen er verwaarloosd bij liggen en dat het aangezicht van de Hortus te weinig smoel heeft. Er ontbreekt een duidelijke visie. Zowel gemeente als provincie moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Ook vindt de meerderheid dat een aantal tuinen koste wat kost bewaard moet blijven. De Laarmantuin wordt het vaakst genoemd, daarna de Chinese tuin en vervolgens komen de rotstuin, het pinetum (naaldbos), het arboretum (loofbos), de kassen (die vervangen mogen worden door een duurzame kas) en de omgeving van de voedselarme plas. Goede horeca wordt gezien als cruciaal, waarbij duurzame producten betrokken kunnen worden van Zorgboerderij De Mikkelhorst. Samenwerking wordt vaak genoemd; met het Groninger Museum, theaterfestival Noorderzon, een dierentuin, etc.

Ook worden praktische oplossingen aangedragen. Meld de Hortus Haren gratis aan als uittip op http://www.eropuit.nl/, maak de entreeprijzen all-in (‘Henny van der Most’-concept geeft het gevoel dat je veel krijgt voor je entreegeld), het laten plegen van het onderhoud door studenten Biologie van de RUG (en geef daar studiepunten voor) en/of door enthousiaste gepensioneerden.

Een inzender zegt: “Het is echt één minuut voor twaalf voor de Hortus. Redding is nauwelijks mogelijk, maar er is nog één lichtpuntje. Kies als D66 voor een regisserende rol voor provincie en gemeente middels een subsidie onder zware voorwaarden.”

Wat alle inzenders delen is ‘hart voor de Hortus’. Vandaar dat D66 Haren ze heeft uitgenodigd op 27 augustus vanaf 20.00 uur bij Zorgboerderij De Mikkelhorst te Haren. Wilt u ook komen, dan bent u van harte welkom. Meldt u zich dan wel van tevoren aan bij gerbenpek@gmail.com, zodat we weten hoeveel mensen er komen.