Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

Raadsvergadering van een kwartier: 30 maart 2009

Raadsvergadering van een kwartier: 30 maart 2009
PDF 
| Print |
 E-mail

Het is in jaren niet voorgekomen, maar vanavond gebeurt het: de raadsvergadering duurt maar een goed kwartier. En zonder het vragenuurtje was de sluitingshamer al na vijf minuten gevallen. De meeste agendapunten zijn in de commissievergadering grondig behandeld en worden nu als hamerstuk op- en afgevoerd. De evaluatie Shared Space en de wijziging langdurigheidstoeslag worden zonder discussie aangenomen en er wordt een plaatsvervangend griffier benoemd: mevrouw D.J. Groeneweg.

Jolanda van Bruxvoort wil weten hoe de Wet tijdelijk huisverbod in Haren is ingevoerd en Menno Visser vraagt of de het voerverbod voor duiven al tot overlast heeft geleid en of de wethouder wil toezeggen nooit tot vangacties over te gaan.

Jolanda van Bruxvoort (PvdA) vraagt hoe Haren heeft voorzien in de Wet Tijdelijk Huisverbod, die vanaf 1 januari 2009 van kracht is. De wet geeft de burgemeester de bevoegdheid een tijdelijk huisverbod op te leggen aan een van de betrokkenen bij huiselijk geweld, veelal aan de dader. Deze persoon moet dan in een crisisopvang worden ondergebracht en er dient een team van begeleiding actief te worden. Hoe gaat dat in Haren?
Burgemeester Mark Boumans antwoordt dat Haren de uitvoering van deze week heeft gerealiseerd in regioverband. De bevoegdheid voor het eerste oordeel is gemandeerd aan de politie; de burgemeester wordt daarover altijd ingelicht. Crisisopvang is tegen een redelijke prijs goed geregeld. Thans is men druk bezig de maatschappelijke zorg vorm te geven. In de regio wordt de maatregel per 1 april ingevoerd, in Groningen per 1 maart. Tot nu toe is er door de basiseenheid van de politie, waar Haren onder valt, eenmaal ingegrepen, in Groningen.

Menno Visser (D66) constateert dat het voederverbod voor duiven (vliegende ratten volgens wethouder Niezen) is ingevoerd. De duivenvoerders melden nu opdringerige duiven bij Bakker Bart. Visser zou graag van de wethouder horen dat een vangactie niet wordt overwogen.
Wethouder Jeroen Niezen heeft nog geen klachten ontvangen. Vangacties lijken hem op deze schaal overdreven. Hij verwacht dat het probleem zich vanzelf zal oplossen.
Hein Frima (VVD) heeft inmiddels een doodgereden duif gesignaleerd. Onduidelijk blijft of honger en uitputting een rol speelden bij dit overlijden.

Wil Legemaat