Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

RTG over visie op Raadhuisplein en Haderaplein, 19 mei 2009

RTG over visie op Raadhuisplein en Haderaplein, 19 mei 2009
PDF 
| Print |
 E-mail

Tien burgers, ondernemers en deskundigen schuiven vanavond aan de tafel in de raadszaal om de (plaatsvervangende) raadsleden te vertellen hoe zij tegen de ontwikkeling van het Raadhuisplein en het Haderaplein aankijken. Dit alles ter voorbereiding op de eerstvolgende raadscommissievergadering, waar de raad het visiedocument zal bespreken en op de raadsvergadering van juni, waar een besluit zal vallen over de kaderstelling.
Veel (gematigd) positieve reacties, maar ook twijfels en zorg. Omwonenden vrezen blinde muren en verlies van uitzicht, ondernemers houden niet van een overschot aan winkelruimte, deskundigen hebben aanmerkingen op de stedenbouwkundige aansluiting van de nieuwbouw op met name de Brinkhorst en iedereen heeft zorgen over de parkeerruimte. Maar het gesprek is constructief en over de gevolgde open planprocedure heeft niemand klachten. Een verslag

 

DE VARIANTEN
Jan Kooi (CDA) wil graag weten hoe de Harense ondernemers tegen de plannen aankijken en hoe men denkt over uitbreiding van de totale winkeloppervlakte in Haren.
Pim Albronda (Brunawinkel) vindt het prima dat het Raadhuisplein een nieuwe impuls krijgt. Het Instituut voor midden- en kleinbedrijf (IMK) heeft voorgerekend dat er maar 300 m2 winkeloppervlakte bijkomt, dus dat valt wel mee. Albronda zou willen dat het winkelbestand geconcentreerd werd in het centrum: Boomker naar het centrum, de winkels boven de noordelijke rotonde ook. Een compact winkelcentrum dus.
Gert Bruns (Intermezzo en Astoria) vindt dat geen goed idee: dan krijg je dooie eindjes in het dorp.
Jan Meijerink (Sir Fashion) vindt de plannen mooi, al zou hij willen dat de zuidwand mooier zou worden als hij net zo zou worden aangepakt als de noordwand. Dus tien meter naar voren in plaats van de geplande vijf meter. (Het is de bedoeling dat de zuidwand vijf meter naar voren wordt gehaald, behalve Bruna, want die winkel steekt al vijf meter naar voren)
Rutger Zijlstra (IMK) heeft een onderzoek gedaan naar de uitbreidingsmogelijkheid van het winkelbestand in Haren. De conclusie is dat het winkelbestand redelijk in balans is. Als er in de komende 15 jaar 2500 inwoners bij komen, kan er 1800 m2 aan winkels voor niet-dagelijkse behoeften bij. Als die oppervlakte erbij komt zonder bevolkingsaanwas, zullen elders winkels het moeilijk krijgen.
Hein Frima (VVD) heeft 2000 m2 extra commercieel oppervlak geconstateerd. Hij veronderstelt dat Haren een stuk aantrekkelijker zal worden voor de mensen in de regio. Is 2000 m2 reëel, te weinig of te ambitieus?
Zijlstra stelt dat Haren aantrekkelijker zal worden voor de eigen inwoners, dat geeft binding. Maar citymarketing is nodig, want het is in de regio niet overal doorgedrongen dat Haren een uniek centrum heeft. Meer profileren dus. Als de 2500 nieuwe inwoners voor 87% in Haren hun boodschappen zullen doen, is er 1800 m2 meer nodig en daarbij is het effect van een goede citymarketing niet meegenomen.
Er is wat verwarring over de 2000 m2, want er is ooit gesteld dat de nieuwe C1000 aan de westkant al 1700 m2 vertegenwoordigd. Dan zou er nog maar 300 m2 over blijven. Maar het nieuwe Raadhuisplein gaat toch echt 2000 m2 extra winkeloppervlakte opleveren en als de bevolking niet groeit, is er 1800 m2 overschot.
Bruns wijst er op dat op de avond voor ondernemers duidelijk is uitgesproken dat de Harense ondernemers het niet wenselijk vinden dat er winkels bij komen.
Zijlstra wijst op de ontwikkeling van DHE. Daardoor groeit de bevolking.
Lia Stoel (bewoonster appartement Brinkhorst boven Hein Post) is met geen enkele variant blij, want het uitzicht vanuit haar appartement, dat zij vorig jaar kocht, is een hoge blinde wand en nauwelijks doorzicht. Bovendien zullen bewoners van de geplande appartementen aan de oostkant vanaf hun balkons bij haar naar binnen kijken. En: dat mooie nieuwe gemeentehuis kan zij helemaal niet zien!
Ook Albronda vindt dat een doorkijkje van de Brinkhorst naar het Raadhuisplein met nieuwbouw wenselijk is.
Johan Groeneveld (bewoner Molenweg en vastgoeddeskundige/projectontwikkelaar) constateert dat er een sterke focus is op het plein en op de gevels. Hij vraagt zich af of KAW zich heeft gerealiseerd dat men er bij het ontwerpen van de Brinkhorst vanuit gegaan is dat die straat moest aansluiten bij het huidige gemeentehuis. In deze plannen is er geen enkele relatie met de Brinkhorst. Model 2 noemt hij ‘een grijze massa’. Je zou je moeten afvragen of je de thans bestaande huizen aan de Molenweg nog wel zou bouwen, stel dat de plannen volgens model 2 al gerealiseerd waren. Knelpunten zijn ook Hein Post en Bruna: er ontstaan daar een soort steegjes. Hij zou de gevel aan de oostzijde wat naar achteren plaatsen.
Frima is het met hem eens. Hij hoopt op meer doorzicht van de Brinkhorst naar de Molenweg.
Jaap Boerema (voorzitter Ondernemend Haren) attendeert op het uitgangspunt bij de bouw van de Brinkhorst: een winkelstraatgevoel, dus juist geen doorzicht! Hij zegt dat de Harense ondernemers geen behoefte hebben aan winkelketens, wel aan bijvoorbeeld een kwaliteitswinkel voor potten en pannen. De gemeente zou met de ondernemers samen een beleid moeten voeren met selectiecriteria voor nieuwe winkels, zodat er grip blijft op de kwaliteit.
Arnold Bergsma (secretaris Ondernemend Haren en bewoner Hortuslaan) vindt als bewoner van de Hortuslaan variant 1a beter dan model 2. De uitbreiding van het winkeloppervlak vindt hij lastig: dan moet er een goede citymarketing aan te pas komen, zodat Haren een regiofunctie krijgt en er moet een goede parkeergelegenheid komen onder het Raadhuisplein.
Rob Schreibers (stedenbouwkundig adviseur van de gemeente Tynaarlo) zijn enkele dingen opgevallen bij het bestuderen van de plannen: de Rijksstraatweg is van oudsher de belangrijkste winkelstraat van Haren. Daar is gebouwd in drie woonlagen. Rond de kerk is de bouw klassiek en onregelmatig, wat een gezellige indruk geeft. De Brinkhorst sluit daarbij aan. De nieuwe plannen zouden veel interessanter zijn als er meer onregelmatigheid in zat. Nu is het grote gebouw een afsluiting van het plein, maar ook van de Brinkhorst. Als je dat gebouw wat schuin zet, zuidkant richting Hortuslaan, dan is de doorloop logischer en dan is er meer aandacht voor het prominente gemeentehuis. Hij vindt model 2 het sterkste plan, het sluit qua bouwhoogte aan en het bouwt af naar de grondgebonden omgeving. De atriumappartementen in model 1a, die geen relatie hebben met de openbare ruimte, vindt hij onwenselijk.
Zet de gerende lijn van de Brinkhorst door, adviseert Groeneveld. Het nieuwe gemeentehuis heeft een organisch karakter, maar de nieuwbouw op het Haderaplein is kubistisch en massaal. De kap met een helling van 60% is in feite een extra bouwlaag. De Hortuslaan als woonstraat herstellen kan niet met variant 2, daar is de bebouwing te massaal voor.
Wethouder Jeroen Niezen zegt dat de mensen van KAW argumenten hebben om het hoofdgebouw niet schuin te zetten of een stukje terug (richting Hortuslaan) te zetten. KAW kiest voor een haakse opstelling en een rechthoekig plein.
Paul Albronda (Bruna) geeft Groeneveld en Schreibers gelijk: er is geen natuurlijke doorstroming van de Brinkhorst naar het plein, het lijkt alsof de Brinkhorst een doodlopend straatje wordt.

 

PARKEREN
Hein Frima meldt dat de VVD een warm voorstander is van ondergronds parkeren. Je krijgt maar één keer de kans, dus die moet je benutten.
Jaap Boerema (OH) zegt dat de ondernemers zich als gastheren zien die hun klanten goede voorzieningen willen bieden. Het is nu de gelegenheid om het blik van straat te halen. Als het commercieel niet interessant te maken is, moet daarover gepraat worden. Hij stelt zich een ruime parkeergarage voor met oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Arnold Bergsma (OH) ziet als bewoner van de Hortuslaan dagelijks mensen naar parkeerplaatsen zoeken terwijl de parkeergarage leeg staat. Men schijnt te denken dat de parkeergarage voor bewoners is. De ingang van de garage is ook niet logisch. Hij stelt bij een nieuwe parkeergarage voor de ingang aan de Molenweg te maken en de uitgang aan de Hortuslaan.
Peter de Wilde (verkeerskundige van de gemeente Groningen) zegt dat automobilisten eerst naar parkeerplaatsen op het maaiveld zoeken en dat een parkeergarage ‘next best’ is. Als je een parkeergarage hebt gebouwd, moet je het parkeren op het maaiveld opheffen of voor maximaal ½ uur. Hij adviseert niet te weinig ondergrondse parkeerruimte aan te leggen: niet beknibbelen. Verbind de nieuwe garage met die onder de Brinkhorst en maak of één in- en uitgang aan de Molenweg of twee in- en uitgangen, een aan de Molenweg en een aan de Hortuslaan. Molenweg ingang en Hortuslaan uitgang is niet verstandig: dit kan opstopping geven en is lastig bij piekbelasting.
Johan Groeneveld woont al 35 jaar aan de steeds drukker wordende Molenweg. Als er maar één in- en uitgang komt aan de Molenweg zal hij overwegen daar actie tegen te voeren. Molenweg in en Hortuslaan uit, is zijn voorstel. Hij refereert aan het grote aantal vergunninghouders dat voor weinig geld de hele dag op het Haderaplein parkeert. Daar zijn 70 gemeenteambtenaren bij. Kunnen die niet in de parkeergarage geparkeerd?
Dat is wat ingewikkeld, want de slagbomen werken, zegt burgemeester Mark Boumans.
Een meneer op de publieke tribune wil weten waarom niet wordt overwogen een uitgang naar de Rijksstraatweg te maken.
Dat zou kunnen, tussen de noord- en zuidwand, zegt Groeneveld. Maar wil je daar een uitgang hebben, vraagt verkeerskundige De Wilde.
Wil Legemaat (D66) oppert een in- en uitgang van en naar de Meerweg te maken.
Dat kan, zegt Groeneveld, maar hoe vinden de mensen de weg naar de Meerweg?
(Suggestie na afloop: ingang Molenweg en uitgang naar de Meerweg.) Wethouder Niezen vertelt dat na de besluitvorming in de gemeenteraad de kaders voor de bebouwing zijn gesteld. Daarna zullen verscheidene architecten worden uitgenodigd ontwerpen te maken, op basis van die kaders. Net zoals bij het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis gebeurd is.
Gert Bruns spreekt de hoop uit dat de gemeenteraad zorgvuldig een oordeel velt en er daarna de vaart in zet. Want de ervaring die hij heeft met de ontwikkeling van het winkelcentrum Oosterhaar behoeft geen navolging.

Burgemeester Boumans sluit om half tien het RTG.

Wil Legemaat