Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

SENIOREN IN HAREN WILLEN GOEDKOOP HUREN EN DUUR KOPEN.

SENIOREN IN HAREN WILLEN GOEDKOOP HUREN EN DUUR KOPEN.
PDF 
| Print |
 E-mail

SENIOREN IN HAREN WILLEN GOEDKOOP HUREN EN DUUR KOPEN.
Woonwensenonderzoek Hanzehogeschool, in opdracht van ouderenbonden en gemeente Haren

Vraaggestuurde woningbouw
Haren telde in 2008 23,5% 65plussers, waar dat percentage landelijk 14,7% was. Ongeveer 40% van de Hareners is 55 jaar of ouder. Dat percentage zal, naar verwachting, de volgende dertig jaar nog toenemen, om daarna te stabiliseren.
De gemeente Haren en de Harense afdelingen van de ouderenbonden ANBO en PCOB hebben elkaar gevonden in het streven naar ‘op maat bouwen’ voor 55plussers en doorstroming op de woningmarkt. Hoe wonen de senioren nu, wat zijn hun woonwensen en welke belemmeringen ondervinden zij bij het realiseren daarvan?

Woonwensen 55plussers; Hanzehogeschool
In samenwerking met de ouderenbonden en de gemeente Haren hebben zeven tweedejaars studenten van de Hanzehogeschool een onderzoek uitgevoerd onder 434 55plussers. De resultaten worden op woensdagmiddag 16 september gepresenteerd in het Gorechthuis. De studenten verzorgen een mooie presentatie en weten veel vragen adequaat te beantwoorden. Hun onderzoek is door de docenten van de Hanzehogeschool met een 8 gewaardeerd.

Huidige situatie en waardering
Van de onderzoeksgroep woont thans 78% in een koopwoning, 26% meer dan landelijk gemiddeld. De gemiddelde WOZ-waarde van hun huizen ligt € 200.000 boven het landelijk gemiddelde. Circa 80% woont in een grondgebonden woning, 20% in een appartement.
Van de huurders betaalt ruim 87% minder dan € 615 huur per maand. Maar liefst 90% van de deelnemers aan het onderzoek verklaart tevreden tot zeer tevreden te zijn met zijn woonsituatie. Slechts 3% is ontevreden tot zeer ontevreden. Toch denkt 34% (146 ondervraagden) binnen vijf jaar te verhuizen. Ongeveer 7% zal ook daadwerkelijk verhuizen, blijkt uit andere onderzoeken.

Gewenste woonsituatie
Van de ondervraagden die binnen vijf jaar willen verhuizen, zegt 55% in een appartement te willen wonen. 32% heeft een voorkeur voor een huurwoning, waarbij 33% bereid en in staat is om meer dan € 625 huur te betalen. Zo’n 37% wil graag een koopwoning. Van hen wil ruim 65% € 300.000 tot € 550.000 voor de koopwoning betalen. De helft heeft geen voorkeur voor nieuwbouw of bestaande bouw.
Koop of huur, appartement of grondgebonden woning, 40% van alle ondervraagden wil niet verder dan 15 minuten lopen van de voorzieningen (winkels enz.) wonen en de gewenste woonoppervlakte is 100-140 m2.

Vraag en aanbod
De gemeente Haren telt momenteel 8984 woningen, waarvan er 7996 worden aangemerkt als koopwoning. Een deel daarvan kan particulier verhuurd zijn. Woningbouwcorporatie Woonborg heeft 988 woningen in de sociale huursector.
Zodra het bestaande aanbod en de geplande nieuwbouw worden vergeleken met de vraag, vallen een paar dingen op. De vraag naar appartementen is veel groter dan het aanbod. In de prijsklasse € 175.000 – € 300.000 zijn er 356 woningen teveel en in de prijsklasse € 300.000 – € 550.000 590 woningen te weinig! Een verrassende uitslag. Over de huursector worden verder geen uitspraken gedaan.

Wat nu te doen?
Verscheidene aanwezigen vinden het jammer dat het huursegment en de vraag naar huurwoningen door senioren die thans in een koopwoning wonen, niet nader onderzocht is. Zij suggereren dat er in Haren een grote groep senioren is die € 1000-1200 per maand voor een appartement kan en wil betalen.
De ouderenbonden en wethouder Jeroen Niezen zijn in hun nopjes met het onderzoek. De conclusie dat er meer koopwoningen in de dure sector (€ 300.000-550.000) nodig zijn, waarbij de kopers dichtbij het centrum willen wonen, past prachtig in de bouwplannen Haderaplein en Raadhuisplein. Daar moet veel geld verdiend worden voor de bouw van het raadhuis, zegt wethouder Niezen.
Er loopt nog een ander, veel breder onderzoek naar de woonbehoefte van de gehele bevolking. De uitslagen worden in januari verwacht. Het lijkt verstandig daar op te wachten, voordat 146 Harense senioren (alleen de 146 ondervraagden die verhuisneigingen hebben, hebben de vragen hierover ingevuld) het woningbouwprogramma gaan bepalen.

Wil Legemaat