Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 oktober 2009

Verkeersknelpunten en een jeugdlintje: commissievergadering 15 september 2009

Verkeersknelpunten en een jeugdlintje: commissievergadering 15 september 2009
PDF 
| Print |
 E-mail

Verkeersknelpunten houden de gemoederen altijd flink bezig. Met regelmaat zijn ze in de gemeenteraad aan de orde, als agendapunt, in het vragenuurtje, door een inspreker, een brief…
Wethouder Theo Berends beloofde in mei jongstleden de knelpunten te inventariseren en daar een reactie op te geven. Vandaag reeds ligt er een voorstel om de ergste knelpunten aan te pakken. Alom complimenten voor de voortvarende wethouder, maar de duidelijke voorstellen weerhouden enkele raadsfracties er niet van weer opnieuw over de knelpunten te gaan discussiëren. Een enkeling gaat zover in zijn bemoeienis met de uitvoering dat je als toehoorder niet raar zou opkijken als het betreffende raadslid met een schop en een emmer asfalt de klus zelf gaat klaren.
In november 2008 stelde de PvdA voor jongeren, die zich erg verdienstelijk maken voor de samenleving, te onderscheiden met een jeugdlintje. Een sympathiek voorstel, door alle raadsfracties omarmd. Nu ligt er een concreet voorstel, maar dat is niet goedkoop. Kan er nog iets afgeknibbeld? En kan het eerste lintje toch in november 2009 worden uitgereikt?
Een verslag van de commissievergadering op dinsdag 15 september 2009.

 

MAATREGELEN VERKEERSVEILIGHEID
De heer Boersma komt namens de bewoners van de Onnerweg waardering en blijdschap uitspreken voor en over de versmalling van de Onnerweg tussen Jachtlaan/Nieuwlandsweg en Molenkampsteeg. De Onnerweg kent al een tijdje een 30 km-regime, maar handhaving is er niet bij, want de weg is nog niet als 30 km-zone ingericht. Nu komen er versmallingen en de bushaltes worden aangepast. Een wens van de bewoners is nog wel dat de Onnerweg voor vrachtverkeer zo onaantrekkelijk wordt, dat dat zware verkeer een andere route gaat nemen.
Alle raadsfracties maken wethouder Berends complimenten met de snelle werkwijze en de daadkrachtige aanpak van de knelpunten. Maar de stokpaardjes komen ook weer van stal: het parkeren in de berm bij het Be Quickstadion, de vraag naar meer zebrapaden, het eventueel afsluiten van de Nieuwe Stationsweg, het niet verlenen van voorrang aan verkeer dat van rechts komt, te hard rijden, te weinig of geen handhaving, de rotondes, het instellen van een stopverbod bij scholen… En discussies die al vaak gevoerd zijn: wat verstaan we onder sluipverkeer, welke wegenfuncties onderscheiden we en wat voor soort wegen willen we eigenlijk in Haren?
Nieuw is het voorstel om het autoverkeer, komende uit het oosten, de Botanicuslaan niet meer rechtsaf te laten inslaan. Uit metingen is gebleken dat, ondanks alle verkeerstechnische maatregelen, er nog altijd 1400-1500 auto’s per dag door de Botanicuslaan rijden, waar 1000 beoogd wordt. Een bobbel in de weg maakt dat je wel een hele rare draai moet maken om de Botanicuslaan rechtsaf in te rijden. Als dat maar goed gaat in het donker, vreest Hans Meles (CDA).
In Glimmen komen twee zebrapaden, iets waar bewoners en veel raadsfracties verheugd over zijn, hoewel uit onderzoek telkens weer blijkt dat een zebrapad vooral schijnveiligheid biedt. Maak bij de derde vluchtheuvel ook een zebra, stelt Paul Rolf (GL) voor, dan is er uniformiteit.
Het afsluiten van de Nieuw Stationsweg is als mogelijke variant ook besproken met bewoners van het stationsgebied. Daar is niet gebleken dat de bewoners zoiets per se willen.
Het autoverkeer bij scholen is een punt van zorg en aandacht. 3VO adviseert bij alle scholen een stopverbod in te stellen, weet René Heikens (D66). Maar wethouder Berends noemt het vooral een kwestie van gedrag, zoals blijkt bij De Borg, een buurtschool bij uitstek in een wijk met alleen bestemmingsverkeer. Hij wil even het KANSrapport van de Brinkschool afwachten, hoopt dat daar suggesties voor een goede aanpak in staan.
Moeten er geen strepen op de Rijksstraatweg worden aangebracht? Bij mist is het moeilijk de wagen op de weg op te houden. Berends zal het onderzoeken.
De Vondellaan is recht en breed en tegenwoordig een racebaan. Kunnen daar geen versmallingen en chicanes worden aangebracht, wil de een weten. Nee, vindt een ander: liever haaientanden in de zijstraten en een separaat fietspad.
Wat het parkeren bij Be Quick betreft, er zijn gesprekken met de gemeente Groningen, op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Groningen zou een kunstgrasveld moeten aanleggen, waarna er op het oude voetbalveld geparkeerd kan worden. Gaat dat niet door, dan zal de gemeente Haren een parkeerverbod instellen.
Burgemeester Mark Boumans vult aan dat de berm tot de weg behoort. Bekeuren voor parkeren in de berm kan alleen als er een parkeerverbod geldt.
PvdA en GL willen het onderwerp nogmaals bespreken in de raadsvergadering.

 

JEUGDLINTJE
Tien maanden geleden is een motie van de Pvda aangenomen, waarin werd voorgesteld aan verdienstelijke jongeren een jeugdlintje toe te kennen, één per jaar, te bepalen door een jury en op 20 november, zijnde de ‘Dag van de Rechten van het Kind’ uit te reiken.
Alle fracties vonden en vinden het een sympathiek plan en zijn blij dat er nu een concreet voorstel ligt, maar van de kosten, pakweg € 3000 eenmalig en € 2000 structureel, is iedereen nogal geschrokken.
Dieta Praamstra (CU) stelt voor op het promotiemateriaal te bezuinigen door jongeren de vormgeving te laten doen.
Digitaal drukwerk ligt meer in de lijn der jongere generatie, meent Jacob Boonstra (CDA) en dat is niet zo duur.
René Heikens (D66) veronderstelt dat jongeren voor dat geld liever een boekenbon hebben.
Constantijn de Lange (PvdA) vraagt zich af of het nodig is zoveel manuren te besteden aan antecedentenonderzoek. En kan dat dan niet door de aanwezige ambtenaren ‘erbij’ gedaan worden? Hein Frima (VVD) vraagt zich af of er elk jaar een jongere gevonden moet worden of dat er ook eens een jaartje overgeslagen kan worden.
Jan Rake (GL) zou het fijn vinden, net als De Lange, als het eerste lintje in november 2009 uitgereikt kan worden.
Burgemeester Boumans zegt dat het college de zaak serieus heeft aangepakt. Dat moet ook, je kunt niet zeggen: ‘het zijn maar jongeren’. Hij verwacht niet dat er jaarlijks tientallen jongeren worden voorgedragen. En in dat geval heeft de jury veel werk te doen, want er wordt maar één lintje uitgereikt. Een serieuze aanpak brengt kosten mee die je inzichtelijk moet maken. Daar hoort ook professioneel drukwerk bij in de huisstijl van de gemeente. Een gedegen antecedentenonderzoek is nodig, want je moet weten wat voor vlees je in de kuip hebt. November 2009 gaat niet meer lukken, maar er wordt fullspeed ingezet op 2010, het ‘jubeljaar’ met viering van het 850-jarig bestaan en 65 jaar bevrijding.
Van de commissieleden mag het jeugdlintje op de raadsvergadering afgehamerd.

Om half tien sluit voorzitter Gea van der Vliet de vergadering.

Wil Legemaat