Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 november 2009

Senioren willen huren en dichtbij de voorzieningen wonen

Wonen met zorg
In het Harense Gorechthuis zijn op donderdag 19 november zo’n 45 oudere burgers bijeen gekomen om met beleidsmedewerkers en maar liefst twee wethouders (van wonen en van zorg) te praten over hun mening en wensen op het WMO-beleidsterrein ‘Wonen met zorg’. Op basis van dit gesprek en een gesprek met betrokken instanties zal de gemeente een beleidsnotitie schrijven. Die notitie gaat voor advies naar de WMO-adviesraad en vervolgens, omstreeks februari 2010, ter vaststelling naar de gemeenteraad.
Na het zien van een filmpje over thuistechnologie ofwel domotica (met afstandsbediening de gordijnen sluiten, de deur openen, licht en tv bedienen, koffiezetten enz.) spraken de aanwezigen in vijf groepen over hun woonwensen voor de toekomst.
Hoewel de meeste mensen het liefst tot hun dood in hun eigen huis willen blijven, zien velen dit als wens en niet als realiteit.

Een huurwoning
Met stip bovenaan: als er verhuisd moet worden, willen veel senioren die nu in een koopwoning wonen, graag naar een appartement in de huursector. Prijsklasse: middensegment of lager. Genoemde redenen: zorgenvrij leven. Koopwoningen zijn er al genoeg in Haren, vinden velen. Indien koopwoningen nodig, dan in alle prijsklassen.
Koop of huur: bouw niet te klein. Gewenste grootte: twee of drie slaapkamers. Ruime badkamers, bad hoeft er niet in, brede deuren, geen drempels en faciliteiten voor domotica in de toekomst. Zorg voor ruimte voor scootmobielen en voor oplaadpunten. Levensloopbestendig bouwen.
In één groep wordt aandacht gevraagd over de geluidsisolatie van woningen: die is voor mensen die gevoelig zijn voor geluiden, heel belangrijk.
Er wordt veel te weinig gebouwd in Haren en wat er gebouwd wordt, is gemiddeld te duur, vinden veel mensen.

Woonomgeving
De meeste aanwezigen willen graag dicht bij de winkels en voorzieningen wonen. Ook degenen die niet in het centrum willen wonen, maar in een wat rustiger buurt, willen wel op redelijke afstand van de voorzieningen wonen.
Contact met buren wordt bijzonder belangrijk gevonden. Bijna iedereen wil het liefst in een buurt met mensen van allerlei leeftijden wonen, niet geclusterd naar leeftijd.
Een ideale situatie lijkt te bestaan bij Maartenshof in Groningen: appartementen waar ouderen zelfstandig wonen, die in verbinding staan met verzorgingshuis Maartenshof, waar zorg-naar-wens is te verkrijgen. Ouderen willen zelf de regie houden.

Domotica
Over dergelijke voorzieningen denkt men pas na als het nodig is. Bij nieuwbouw meteen de nodige leidingen e.d. hiervoor vast aanleggen; naderhand is het duurder. De een vindt het moderne zegeningen, de ander vreest dat technologie ten koste gaat van het menselijk contact. Computers kunnen de mensen niet vervangen.

Welzijn en zorg
In de gesprekken lijkt welzijn de senioren meer bezig te houden dan zorg. Zorg is er wel als je het nodig hebt, veronderstellen velen. De AWBZ, de WMO, Tafeltje-dek-je, dat komt wel goed. Een boodschappendienst zou een welkome uitbreiding zijn. Wie zorg nodig heeft, denkt daar eerst voor aan te kloppen bij de gemeente: Lokaal Loket, WMO-loket. Belangrijker worden de sociale contacten gevonden, de ontspanning, de bereikbaarheid van winkels en culturele voorzieningen. Een buurthuis vindt men ouderwets, zorgcomplexen lijken niet fijn, maar een centrale ruimte waar iedereen uit de buurt komt, wordt gewaardeerd. Goed vervoer, ook om naar een concert in de stad te kunnen, is noodzakelijk.

Intramurale instellingen
Thuis blijven wonen is een wens van velen. De realiteit is dat er in Haren, waar teveel intramurale verzorgingsplaatsen zijn, lange wachtlijsten bestaan. Die plaatsen blijven nodig.

Wil Legemaat