Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Raadsvergadering 30 november 2009

De agenda van de raadsvergadering van november kent maar één belangrijk onderwerp: het vaststellen van de gemeentelijke belastingverordeningen voor 2010. Met dit onderwerp en met een paar vragen van raadsleden worden in totaal vijf kwartier gevuld.
Over opgepakte jongeren, te hard rijden in Onnen, het parkeerbeleid aan de Kroonkampweg en natuurlijk over de gemeentelijke belastingen. De meeste tijd wordt besteed aan een verschil van vierenhalve euro per Harener huishouden. Een verslag.

Vragenuurtje
Menno Visser (D66) constateert dat er veel media-aandacht geweest is voor het oppakken van 41 jongeren in Haren. Wat voor soort vergrijpen betrof het, is de schade te verhalen en staat de media-aandacht in verhouding met de vergrijpen?
Burgemeester Mark Boumans is blij met de successen van de politie, met name van de buurtagenten. Het is een goed signaal naar de burgers: er wordt opgetreden en naar de jongeren: je loopt de kans opgepakt te worden. De meeste jongeren kwamen uit Haren en beslist niet allemaal uit sociaal zwakke milieus. Zorgelijk is het geringe schuldbewustzijn van een aantal jongeren en van hun ouders. De ergste zaken betroffen vrijheidsberoving, vandalisme en hinderen van hulpverleners. Van alle schade is aangifte gedaan. De eerste schade is inmiddels verhaald: € 1400 voor het vernielen van bankjes.

Dieta Praamstra (CU) heeft vernomen dat de basisscholen de Mikkelhorst en de Peter Petersenschool elk weekend last hebben van jongelui die weliswaar niets vernielen, maar wel veel troep achterlaten.
Wethouder Anje Toxopeus zegt dat de jeugdwelzijnswerker van Torion in overleg is met de buurtagenten met het doel de jongeren aan te spreken. Zolang ze niets vernielen, kan de politie weinig méér doen.

Jacqueline van Duinen (GL) meldt dat de herinrichting in Onnen volgens het concept Duurzaam Veilig is voltooid, maar dat er veel klachten zijn over te hard rijden, zodat bewoners zich onveilig voelen.
Wethouder Theo Berends is bekend met de klachten. De herinrichting is, in overleg met de bewoners wat aangepast: bredere rijbaan, zodat het landbouwverkeer beter uit de voeten kan. De herinrichting is volgens Berends geslaagd, maar er wordt nog te hard gereden. Sommige bewoners stellen voor hun auto op de rijbaan te parkeren.
Dat lijkt Van Duinen de omgekeerde wereld.
Misschien kunnen er een paar landbouwmachines op de rijbaan geparkeerd worden, oppert Visser.
Burgemeester Boumans ziet ook goedkope mogelijkheden: een paar oude Fordjes zijn goedkoper dan een verkeersdrempel.

Jacqueline van Duinen informeert naar de parkeersituatie aan de Kroonkampweg.
Wethouder Berends vertelt dat er overleg is met de heer Pepping van C1000 en met het hoofdkantoor van C1000. Het parkeerplein is in elk geval uitgesloten van ontheffingen.

Gemeentelijke belastingen
VVD en CDA willen aangetekend zien dat zij tegen de verhoging van de OZB met meer dan het inflatiecijfer zijn.
Wat de rioolheffing betreft is Menno Visser (D66) principieel voorstander van heffingen naar waterverbruik: de vervuiler betaalt. Daartegen zijn nogal wat administratieve bezwaren, maar die zijn volgens Visser op te lossen door de inning van de belasting uit te besteden aan het waterbedrijf.
GL is ook een voorstander van het principe ‘de vervuiler betaalt’, maar aangezien uit onderzoek blijkt dat het waterverbruik nauwelijks daalt als dit principe wordt toegepast, gaat GL mee in het collegevoorstel, waarin per aansluiting betaald wordt. Ook de andere partijen stemmen hiermee in. D66 wil vanwege het principe niet instemmen met dit onderdeel.
René Valkema (CDA) merkt op dat er in de belastingverordening brede rioolheffing een ander bedrag genoemd wordt dan in de begroting en begeleidende stukken. In de verordening staat € 168,70, in de andere stukken € 173,19, een verschil van vierenhalve euro per huishouden.
Na enige verwarring en een schorsing, antwoordt wethouder Berends dat het hoogste bedrag moet worden aangehouden. Het is hetzelfde bedrag als dat van 2009. De belastingverordening mag hoogstens kostendekkend zijn en volgend jaar worden ook 500 garageboxen aangeslagen voor 30 euro per stuk. Door die extra inkomsten zou het tarief kunnen dalen naar € 168,70, maar de wethouder wil de extra inkomsten gebruiken om de kostenverhoging die de invoering van de verbrede rioolheffing met zich mee zal brengen, geleidelijker laten verlopen.
De meeste raadsfracties willen daarover eerst hun achterban raadplegen.

De tarieven worden vervolgens goedgekeurd, behalve het riooltarief. Dat zal over twee dagen opnieuw besproken worden.

Wil Legemaat