Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2010

D66 Haren doet voor elfde keer mee aan gemeenteraadsverkiezingen

D66 afdeling Haren doet dit jaar voor de elfde keer mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf 1970 maakt D66 onafgebroken deel uit van de
Harense gemeenteraad. In die veertig jaar leverde D66 in totaal 21 raadsleden.
Drie periodes lang maakte D66 deel uit van het college. Van 1974-1978 was Olga
Scheltema wethouder en van 1994-2002 Michiel Verbeek.
Het aantreden van de twee D66’ers in de Harense gemeenteraad veroorzaakte in
1970 een kleine cultuurschok. Raadslid Tjerk Huppes kwam bij zijn eerste
optreden al met het voorstel om commissievergaderingen voortaan openbaar te
maken. Ook stelde hij voor de schoolgrenzen, ingesteld in vorige raadsperiode,
weer af te schaffen. De andere partijen en B&W waren overrompeld door de
voortvarendheid van de D66-fractie, ongebruikelijk in een tijd waarin veel
voorstellen tevoren in de spreekwoordelijke achterkamertjes werden voorbereid.
Burgemeester Van Ketwich Verschuur sprak zijn verbazing uit. Huppes antwoordde:
“We hebben zóveel op ons lijstje staan dat we dachten: we beginnen maar vast!”
Beide voorstellen werden overigens afgestemd.

Wil Legemaat