Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2010

D66 is klaar voor het Lijsttrekkersdebat

D66 is klaar voor het Lijsttrekkersdebat: 18 februari in het gemeentehuis

alle partijen doen weer mee

Zo
langzamerhand is het een traditie: het Grote Harense
Lijsttrekkersdebat. Of het de vijfde of de zesde keer is, daarover
waren de zes bestuursleden van de Harense fracties het niet eens. Maar
dat er weer een debat komt van alle lijsttrekkers, dat is zeker.
Opnieuw zijn de partijen bezig met de organisatie van de openbare avond
in het gemeentehuis. Ditmaal zijn er zeven deelnemers, want ook ‘Gezond
Verstand Haren’ doet nu mee.

 

In
de hal van het raadhuis zullen de lijsttrekkers hun mening geven over
belangrijke onderwerpen die alle Hareners aangaan; voor D66 zijn dat
onder andere

Invloed van de burger op zijn leefomgeving
Bouwen
naar
behoefte, met respect voor groen en landschap, onderzoeken of voor het
Nesciopark een voor geheel Haren nuttige invulling gevonden kan worden;

Duurzame technieken toepassen voor alle projecten en werk;

Wonen en ontspannen in ruim voldoende mate voor jeugd en senioren;

Veiligheid op straat vergroten, onder andere door Shared Space te bevorderen en fietsroutes voor schoolkinderen aan te leggen.

De
zeven politieke partijen zijn druk in de weer. Gezamenlijk worden
binnenkort verkiezingsborden beplakt en folders gevouwen, want ook via
de brievenbus zult u kunnen lezen wat de speerpunten zijn van D66,
GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA, CU, VVD en het nieuwe Gezond
Verstand Haren. Maar op 18 februari zullen ze het allemaal zelf
vertellen, aangevuurd door Hein Bloemink van Haren de Krant, die de
avond leidt.

Een advies is hierop zijn plaats: zorg dat u er echt voor acht uur bent, want het was de vorige keren bomvol.

Wat D66 en vooral onze lijsttrekker Gerben Pek betreft: graag tot 18 februari.

Céline Fenijn