Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2010

D66 ziet een Burenhulpcentrale wel zitten

Bij
de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd in een debat geponeerd dat de
gemeenschapszin in Haren verminderde en dat er veel minder mensen dan
voorheen vrijwilligerswerk verrichtten. Bij onderzoek bleek dit
klinkklare onzin. Er werd door de voorloper van Torion geschat dat in
de gemeente Haren minstens vijfduizend mensen (ja, u leest het goed)
bij een of andere vorm van vrijwilligerswerk betrokken waren. In de
tientallen verenigingen, op scholen, bij ouderen, politieke partijen
enzovoort. Wanneer Haren toen zesduizend kinderen telde en zesduizend
ouderen deden de overige inwoners zo ongeveer allemaal aan
vrijwilligerswerk! Er is geen reden om aan te nemen dat dat momenteel
anders ligt.

Toch
is het voor veel organisaties moeilijk om aan nieuwe bestuursleden en
andere vrijwilligers te komen. Want dat lijkt door de jaren heen wel
veranderd: met name de nieuwe generatie wil liever geen vaste
structurele baantjes. Maar de bereidwilligheid om op tijden dat het
uitkomt de medemens te helpen is even groot, ook en misschien wel
vooral onder jongeren

De Burenhulpcentrale, een slimme automatische telefooncentrale die hulpvraag en hulpverlener bij elkaar brengt, kan
een mooie aanvulling zijn op het bestaande structurele
vrijwilligerswerk. Bij de burenhulpcentrale kan men terecht voor
kleine, eenmalige klusjes: de hond uitlaten, boodschappen doen, een
uurtje oppas, vervoer naar het ziekenhuis, gezelschap, karweitjes in
huis of tuin. Iedereen die af en toe een klusje wil doen voor iemand
uit de buurt, kan zich melden bij de burenhulpcentrale. Wie hulp nodig
heeft, belt het nummer van de centrale. Stel dat u naar de dokter moet
en geen vervoer hebt. Dan belt u de burenhulpcentrale, die schakelt
automatisch door naar de mensen die zich als hulpverlener hebben
opgegeven. Zij kunnen de aanvraag accepteren of afwijzen als het hen
niet goed uitkomt. De centrale belt tot er iemand is gevonden die u kan
en wil vervoeren; deze persoon wordt vervolgens rechtstreeks met u
doorverbonden en de afspraak kan worden gemaakt. In de praktijk (de
burenhulpcentrale functioneert in minstens tien gemeenten) blijkt dat
binnen enkele minuten het geval te zijn. Ook blijkt overal dat er leuke
contacten ontstaan tussen buurtgenoten, die elkaar anders nooit zouden
leren kennen. De sociale cohesie in de buurt wordt erdoor bevorderd.
Veel buurtgenoten melden zich om hulp te geven, ook jonge mensen met
drukke banen; vrijwel overal zijn er na enige tijd meer hulpverleners
dan hulpvragers. De anonimiteit bij de aanvankelijke hulpvraag (de
hulpverlener kan weigeren zonder dat de hulpvrager dat merkt) en het
feit dat het telkens om overzichtelijke eenmalige klusjes gaat, maakt
de burenhulpcentrale aantrekkelijk voor wie zich niet graag wil binden
aan vast vrijwilligerswerk.
D66 ziet in de burenhulpcentrale een
eigentijds instrument om contact te leggen tussen burgers die elkaar
nodig hebben en die elkaar willen helpen.

Wil Legemaat