Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2010

De kijk van D66 op Harense ambtenaren

Er bestaan
veel vooroordelen over ambtenaren. Een kleine greep: ambtenaren zijn lui, links en hebben lak aan de burger. Ze
kijken alleen maar uit het raam, hebben de beste arbeidsvoorwaarden, doen
nutteloos werk en gaan slordig gekleed door het leven. Los van de vooroordelen
hebben sommigen daadwerkelijk negatieve ervaringen met een ambtenaar. En
misschien zit dit nog steeds wel hoog.

Recent werd
op Haren de Krant een enquête gehouden met de vraag: hoe kan de gemeente de
bezuinigingen betalen die op ons afkomen. 55% gaf aan te willen bezuinigen op
de ambtenaren.

Natuurlijk ligt
het in de werkelijkheid genuanceerder. Gelukkig hebben veel burgers positieve
ervaringen met ambtenaren. Twee voorbeelden die zich
recent binnen onze gemeente afspeelden.

Het eerste
voorbeeld: een burger wilde graag een gemeentegids. Die kon hij afhalen bij de
gemeente. Daar constateerde hij dat het aardig druk was. Hij belde naar de
gemeente en vroeg of de gids ook toegestuurd kon worden. Dat was geen
probleem. Een uur later lag de gemeentegids in de brievenbus. Een ambtenaar die
naar huis ging dacht: ‘Hé, daar kom ik toch langs als ik naar huis ga,’ en had
de gemeentegids afgeleverd.

Een tweede
voorbeeld: in de Jagershof was een bankje geplaatst. Rondom dit bankje lag
echter een flinke bende troep. Een burger vroeg de gemeente of er misschien een
prullenbak bij geplaatst kon worden. Binnen drie dagen stond-ie er.

Zowel de
positieve als de negatieve voorbeelden zijn legio. D66 kiest in haar
verkiezingsprogramma voor de volgende benadering: “D66 vindt dat de gemeente
Haren capabele medewerkers heeft. Hun kennis en kunnen dienen optimaal benut te
worden.“

Ambtenaren staan ten dienste
van de burgers en de meesten vinden dat een groot goed. Net als andere mensen
willen ze graag plezier in het werk hebben. En net als andere mensen zijn ze
creatiever en productiever als dat plezier er ook is. Wij vinden daarom dat de
Harense ambtenaren juist positief bejegend moeten
worden. Zonder daarmee fouten weg te moffelen.

Natuurlijk
zal er bezuinigd moeten worden, maar als samen met de ambtenaren
wordt nagedacht over hoe dit kan gebeuren, dan zal dit ook succesvol gebeuren.
En niet met gefrustreerde ambtenaren tot gevolg, maar met
ambtenaren die willen laten zien dat ze bevlogen zijn in
hun werk. Daar heeft de burger het meeste aan. En natuurlijk zal er vaak genoeg
iets verkeerd gaan, maar waar gebeurt dat niet? 

Gerben Pek