Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 17 januari 2010

Jeugdhonk Glimmen, een voorbeeld voor andere jeugdhonken

Als
er een wedstrijd wordt gehouden voor ‘beste jeugdhonk van Nederland’,
dan zou het ons niet verbazen als Jeugdhonk Glimmen als 1e eindigt.
Deze jongeren hebben het echt goed voor elkaar. Alle Glimmense jongeren
zijn hier welkom en velen komen hier graag. De contacten met andere
verenigingen en omwonenden zijn absoluut goed te noemen. En als er toch
een keer een beetje overlast is, zijn deze jongeren daar goed op aan te
spreken. Daar waar andere verenigingen continu moeite hebben nieuwe
bestuursleden te vinden, vond er bij het Jeugdhonk Glimmen net nog een
bestuurswisseling plaats: de oude garde maakte plaats voor de nieuwe
garde.

Toen
wij als D66 Haren ons verkiezingsprogramma maakten, hebben we
uitgebreid gesproken met Niek Hartman en Richard Sissingh, twee
bestuursleden die net plaats hebben gemaakt. Tal van goede ideeën
werden aangedragen. Ook op het gebied van omgang met elkaar. Punt 5 van
ons verkiezingsprogramma komt volledig uit de koker van Jeugdhonk
Haren:
D66
vindt dat burgers die hun beklag doen bij de gemeente Haren, er, waar
nodig en mogelijk, op gewezen moeten worden dat de klacht eerst
rechtstreeks met de desbetreffende instantie of persoon dient te worden
besproken.

Het
is daarom heel spijtig dat het Jeugdhonk nu een week gesloten wordt.
Naar de letter heeft de gemeente correct gehandeld. Drie maanden
geleden had het Jeugdhonk een brief gekregen waarin staat dat bij een
volgende overtreding het jeugdhonk een week gesloten zou worden.
Afgelopen donderdag 31 december 2009 zaten er om 1.50 uur nog een
aantal jongeren in het Jeugdhonk (bestuur en barpersoneel). Het
Jeugdhonk had gesloten moeten zijn en dus wordt een overtreding begaan.
Sluiting van het jeugdhonk van een week is het gevolg. Niets op af te
dingen.

Naar
de geest kunnen we ons echter afvragen of dit wel handig is. De politie
kwam diezelfde nacht langs, constateerde dat er weliswaar sprake was
van een overtreding, maar aangezien er geen overlast was, werden de
jongeren een goede avond gewenst en ging het Jeugdhonk vlak er na ook
dicht. Het nieuwe bestuur maakt zo een valse start en de jongeren
kunnen er een week niet terecht. Met alle frustraties van dien. De
jongeren van het jeugdhonk hebben doorgaans uitermate goed contact met
Torion en de gemeente. Was een gesprek tussen de jongeren en gemeente
niet beter geweest?

Afgelopen
vrijdag troffen de burgemeester en de voorzitter van het Jeugdhonk
elkaar bij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Maandag zal een
gesprek gepland worden tussen hen. Wij hebben er het volste vertrouwen
in dat dit een uitstekend gesprek zal zijn, waardoor de kou uit de
lucht wordt gehaald. Dan kan ook besproken worden hoe dit soort
incidenten in de toekomst voorkomen kan worden. Want reken maar dat er
af en toe een keer overlast zal zijn. Net zo goed als dat er in de
toekomst ook nog steeds krijsende baby’s zullen zijn, ruziënde
echtparen, drummende tieners, zware dieselauto’s en voorbijrazende
treinen.

Laten
we dit voorval snel achter ons laten en hopen dat er in andere delen
van de gemeente Haren, waaronder in Oosterhaar, jeugdhonken gaan
ontstaan die net zo goed functioneren als Jeugdhonk Glimmen!

Gerben Pek