Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 februari 2010

Meerweg: “Of u stemt in of het is onmogelijk”

<!–
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:10.0pt;
margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:EN-US;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
mso-default-props:yes;
font-size:10.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-hansi-font-family:Calibri;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
–>
In de allerlaatste raadsvergadering van deze gemeenteraad zal er een
belangrijke keus gemaakt moeten worden over de ontwikkelingsplannen van en rond
de Meerweg. Als alles goed en soepel en snel verloopt, is het een prachtig
project, dat deels door flinke subsidies betaald wordt. Maar de belangrijkste
subsidie, die van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO),
3.725.000 euro, dicteert het tempo en is nogal onverbiddelijk: vóór 31 december
2013 moet het werk klaar zijn. Vertraging betekent minder of geen subsidie. De
gemeente draait op voor de risico’s. Is het realistisch te denken dat,
uitgerekend in deze tijd van zwaar economisch weer, Haren de plannen
voorspoedig zal kunnen verwezenlijken? En hoe zit het met de
burgerparticipatie: is die wel zo voortreffelijk verlopen als het college
meent? Een verslag van de raadscommissievergadering van 2 februari 2010.


Het voorstel
De Meerweg en omgeving hebben dringend een upgrade nodig, daar is iedereen het
over eens. De gemeente Haren ontwikkelde een visiedocument ‘Meerweg ontwikkelt
meer’, waarin een ambitieuze aanpak is beschreven voor het hele gebied. Om
daarmee verder te kunnen ligt er thans een voorstel om in te stemmen met:
– de regierol voor de gemeente Haren;
– de overname van de Meerweg van de provincie Groningen, waarbij Haren een
aanzienlijk geldbedrag krijgt om de weg in de toekomst van te kunnen
onderhouden;
– 1,6 miljoen uit eigen middelen in het project te steken, te financieren uit
bovengenoemd opbrengst van de Meerweg;
– een gemeentelijke garantstelling van ruim 6 miljoen om aan de eisen van de
EFRO-subsidie te voldoen;
– uitvoering pas nadat de publieke cofinanciering zeker gesteld is.
De voorgelegde plannen zijn volgens de wethouder ‘onder stoom’ tot stand
gekomen, reden waarom er ter plekke nog aanpassingen worden uitgedeeld.

Inspreker
Namens de stichting ‘Meer visie’ spreekt de heer Wieringa in. Hij noemt het
Meerwegproject de Harense variant van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. De
uitvoering zal onder grote druk moeten geschieden. Het project is zo ambitieus
en omvangrijk en ontbeert zozeer een echte financiële onderbouwing, dat het
verstandig is de beslissingen aan de volgende raad over te laten. Wieringa
noemt de volgende punten:
– Prima dat de Meerweg een upgrade krijgt, maar verkeerd dat het primaat bij
projectontwikkelaars ligt.
– De bewoners zijn twee keer in het proces betrokken. De eerste keer was het
draagvlak groot, maar de tweede keer werd slechts een beperkt aantal mensen
uitgenodigd. Toen de bestemming van de west- en oostzijde veranderde, was het
draagvlak weg en nu is er volgens Wieringa zelfs een kloof tussen bewoners en
gemeente.
– De Meerweg is een veenweg, die beweegt en verzakt; er ligt een
hoofdgasleiding in en het rioleringssysteem is kritisch; regelmatig overstort
op het Friescheveen. Onvoorstelbaar hoge onderhoudskosten.
– De extra kosten voor de verplaatsing van Friescheveen en de jachthaven en de
bouw van een bedrijfswoning lijkt de stichting onnodig.
– Er is alleen contact met ondernemers waar geld naar toe moet.
– Hoe zit het met de BTW: die is aan de kostenkant exclusief, maar subsidies
zijn toch inclusief. Gaapt er niet een BTW-gat van ruim 2 miljoen?
Wieringa heeft berekend dat de kopers van een appartement van 120 m2 een ton
aan de Meerweg gaan bijdragen. Welke koper wil dat? Hij vindt het project
teveel op bouwen gericht, te weinig op de weg zelf. Hij roept het college op
het vertrouwen tussen college en de omwonenden te herstellen en de raad om de
plannen aan de volgende raad over te laten.

De raadsfracties
Het CDA wil weten of er deelplannen zijn met deelexploitaties en of er een
stappenplan is. Hoe hard zijn de voorwaarden van de EFRO? Bewoners willen
serieus genomen worden, het lijkt of dat verkeerd gegaan is. Hoe kijkt het
college daar tegenaan? Het is een majeur project met dito risico’s. In de visie
is de horizon tien jaar, nu moet alles opeens in minder dan vier jaar
verwezenlijkt. Is dat wel mogelijk? Waarom moet nu reeds de beslissing genomen
worden? Er zijn nog zoveel onzekerheden.
De PvdA verkeerde in de veronderstelling dat het contact met de bewoners en
ondernemers goed verliep en is verbaasd over de woorden van de heer Wieringa.
Spreekt het college niet met ondernemers die niet direct betrokken zijn? Het is
een omvangrijk plan dat ook veel moois oplevert en waarvoor veel enthousiasme
bestaat: een parel aan Haren. Maar ook een project met heel grote risico’s.
Eerder stond er tien jaar voor. Redden we het in een paar jaar?
D66 noemt het een helder en eerlijk stuk: het geeft een goed inzicht in de
risico’s. Waarop is de verwachting gebaseerd dat de markt zich tijdig zal
herstellen? Is het geld dat betaald wordt voor de Meerwegovername niet bestemd
voor het onderhoud? Kan de gemeente, die al zoveel grote projecten op stapel
heeft staan, de regierol aan? Is overwogen om de provincie te vragen de regie
te voeren? De risico’s liggen eenzijdig bij de gemeente, kan dat niet anders?
Hoe realistisch is de bijdrage van het Meerschap? Haren maakt deel uit van het Meerschap
en betaalt dan dus een deel daarvan zelf. Hoe zit het precies met de
communicatie met de burgers? Hoe zit het met de aanleg van de Robuuste
Verbinding, waar de provincie tot 2018 de tijd voor heeft?
De CU vindt het een duidelijk stuk, een mooi plan, maar een moeilijke afweging:
de risico’s zijn aanzienlijk en gaat het lukken in de toegemeten tijd? Ook de
CU wil graag weten hoe het nu zit met de communicatie met de burgers. Hoe zeker
is de bijdrage van het Meerschap? En die van de provincie? Er zijn veel
onzekere factoren. De EFRO geeft tijdsdruk. Krijgt de raad een tijdplanning?
Kan het college de cofinanciering garanderen?
GL vindt het plan ‘haast te mooi om waar te zijn’. Uiteindelijk kost het de
gemeente maar 75.000 euro per jaar voor onderhoud van de Meerweg. Maar er zijn
veel onzekerheden. Moeten we in zee met dit plan? Als de raad niet akkoord
gaat, is het dan over en uit? Kan het over een half jaar nog? Verbazing over
het draagvlak dat kennelijk minder groot is dan GL dacht.
De VVD vindt het een ambitieus project. De Meerweg kan wel een facelift
gebruiken. De VVD heeft zorgen over die weg: een golfslagbad naast het meer. De
vragen van de heer Wieringa neemt de VVD integraal over. Maar de tijdsdruk is
enorm groot. Het gaat nu wel te snel. De visie zou de onderlegger van de
plannen moeten zijn. Wat gebeurt er als we het niet (snel) doen?

Het college
Wethouder Jeroen Niezen zegt dat het nu het moment is om de regie te nemen. Er
zijn nog geen deelplannen. Door de EFRO kan de gemeentelijke bijdrage naar een
laag niveau. Gaat de raad niet akkoord, dan loopt Haren de EFRO mis en daarmee
is de hele structuurvisie van de baan. Niezen zegt letterlijk: “Of u stemt in
of het is onmogelijk”. Er zijn wat nooduitgangen: als je kunt aantonen dat het
project vertraging oploopt door overmacht, kun je er wat tijd bij krijgen. Maar
de EFRO gaat uit van het hele pakket. Verlaging van risico’s door afstoten van
onderdelen is niet mogelijk.
Het draagvlak is volgens Niezen in orde. De bewoners van de westflank gaven al
in het begin aan niet van de plannen gecharmeerd te zijn. Alle partijen die
eigenaar zijn, heeft de gemeente gesproken en de meesten staan volgens hem te
trappelen om te beginnen.
De bijdrage van het Meerschap is grond ter waarde van 1,7 miljoen. Signalen van
marktherstel meent Niezen wel te ontwaren, maar dat lijkt vooral hoop en
optimisme: ‘Iedereen hoopt en wenst dat de ontwikkelingen op gang komen en wie
pessimistisch is, kan nergens aan beginnen’. De opbrengst van de overname
Meerweg kan prima ingezet worden; Haren leent dat geld van zichzelf. Als het op
de bank gezet wordt, moet er immers geld geleend. De regierol kan de gemeente
Haren wel aan, er wordt ook externe expertise ingehuurd, dat is al in de
begroting opgenomen. Er is aan de provincie gevraagd of die de regie wilde
nemen, maar de provincie zei keihard en onverbiddelijk NEE. De risico’s liggen
inderdaad eenzijdig bij de gemeente, de gemeente is de aanvrager. De
verantwoordelijkheid voor de Robuuste Verbinding ligt geheel bij de provincie.
De provincie is wel afhankelijk van de uitwerking van de structuurvisie. Een
stappenplan volgt, daar komt Niezen in de raadsvergadering op terug. Van
ongevallen met de riolering is Niezen weinig bekend. Hij zegt toe het gesprek
met ondernemers en bewoners weer aan te gaan zodra de plannen uitgewerkt gaan
worden.
BTW wordt door de gemeente teruggevraagd, meldt wethouder Theo Berends. Er is
dus geen sprake van een BTW-gat.
Burgemeester Mark Boumans geeft nog een toelichting op de rol van het
Meerschap. In het DB staat men positief tegenover de plannen, maar wil men wel
een paar vragen beantwoord zien alvorens een voorstel aan het AB voor te
leggen. Is de grond die wordt ingebracht dat geldbedrag werkelijk waard? Hoe
hard zijn de toezeggingen van de gemeente Haren? Komt er kwaliteit terug? Mag
de grond wel verkocht worden ivm subsidiegeld dat LNV bij de oprichting aan het
Meerschap heeft toegekend?

Wordt vervolgd in de raadsvergadering van 15 februari aanstaande.

Wil Legemaat