Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 maart 2014

D66 wil gratis parkeren met blauwe zone

PARKEERACTIE D66

D66 Haren zal zich de komende raadsperiode inzetten voor gratis parkeren voor winkelbezoekers door herintroductie van de blauwe zone. Dit is wat D66 betreft de eerste en meest adequate maatregel die de gemeente kan aanreiken aan ondernemers, winkelbezoekers en inwoners teneinde het gastvrije karakter van Haren te onderstrepen. Vrijdag aanstaande is D66 in het winkelcentrum met “parkeer-flyers” en gaat D66 graag met u in gesprek over dit onderwerp.

De pers heeft het meteen opgepakt, zie: http://www.harendekrant.nl/d66-wil-gratis-parkeren-in-haren/

Natuurlijk zijn er financiële gevolgen bij invoering van gratis parkeren voor winkelbezoekers. U kunt van D66 verwachten dat zij rekensommen heeft gemaakt voordat we zo’n voorstel doen. Overigens is het gratis parkeren slechts een onderdeel van een totaal plan voor het behoud van een vitaal dorpshart in Haren. Daarover schreven wij al eerder op deze site en op de site van D66 Haren: http://haren.d66.nl/2014/02/05/d66-haren-een-vitaal-dorpshart-ja/ Op veel plaatsen in het land is er grote zorg over de toekomst van winkelgebieden en neemt de leegstand toe. En dat is geen verschijnsel dat zich vanzelf oplost. Dat vraagt om een visie op de toekomst en in die zin moeten we ook de plannen voor de bebouwing van het Haderaplein met 3000 m2 winkelruimte, nog eens goed bezien. In ons plan blijft de huidige parkeergarage tegen betaling beschikbaar voor langparkeerders (werknemers en bewoners), net zoals dat nu het geval is. Het bovengronds parkeren is dan beschikbaar voor centrumbezoekers die met een parkeerschijf gratis voor bijvoorbeeld twee en een half uur kunnen parkeren om te winkelen of recreëren. Dan zal er dekking gezocht moeten worden voor twee en een halve ton gederfde parkeerinkomsten. Een groot deel van die dekking kan komen uit de verhoging van de OZB niet-woningen, die sinds dit jaar is ingevoerd en € 220.000 extra inkomsten oplevert. Geld dat grotendeels door ondernemers wordt opgebracht. Daarnaast zijn de gezamenlijke ondernemers bereid een bijdrage te leveren aan de dekking van de wegvallende parkeeropbrengsten. D66 vinden dat een levendig en gastvrij dorpshart in belangrijke mate bijdraagt aan de  leefbaarheid van onze gemeente en willen ons daar graag voor inzetten.

D66 Ansichtkaart Parkeren VOOR