Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 maart 2014

Van het bestuur

Beste leden,

Geweldig! Minstens 5 zetels in de Harense gemeenteraad volgens de voorlopige tellingen en daarmee veruit de grootste fractie. Dat is een resultaat waar we trots op kunnen zijn. Het is het gevolg van vele jaren hard werken en een solide, veelzijdige campagne. Die laatste is mede mogelijk gemaakt door alle leden die hebben meegeholpen met activiteiten of financiële ondersteuning. Zonder die financiële hulp zou veel actie niet mogelijk geweest zijn. Hartelijk dank voor de vele bijdragen van uw kant!

Het harde werken is onder andere gedaan door onze ex-wethouder Gerben Pek, wiens inzet en betrokkenheid nog steeds genoemd worden door vele burgers. En dan de fractie: Wil Legemaat, Marjan Bachman en – tot aan zijn verhuizing – Fokke Fennema hebben met veel inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren D66 voor het voetlicht gebracht en gehouden. Zij waren altijd duidelijk als het om onze standpunten ging en hadden vele contacten met inwoners en verenigingen. “Jullie zijn overal” moeten zij zelf ook vaak gehoord hebben.

De voorbereidingen van de verkiezingen van gisteren begonnen al in de lente van 2013. Daaraan werkten naast de bestuursleden velen mee: de leden van de programmacommissie, de verkiezingscommissie en de enthousiaste campagnecommissie. Dank zij hen allen verliep alles heel voorspoedig en kunnen we nu met voldoening terugkijken op een boeiende tijd, prachtig voorlichtingsmateriaal en een heel mooie uitslag.

Nu is er een nieuwe raad. Wij wensen onze nieuwe vertegenwoordigers niet alleen veel wijsheid en succes, allereerst bij de onderhandelingen met andere partijen, maar ook veel plezier in het raadswerk. Dan komt het vast goed met het realiseren van veel ons programma.

Tot slot willen we nog een keer refereren aan de grote betrokkenheid en het enthousiasme van onze leden. Ook gisteravond, op de avond van de uitslagen , kwamen die tot uiting. Voorafgaand aan de bijeenkomst in het gemeentehuis kwam meer dan een derde deel van onze leden bijeen in Intermezzo voor een lekkere en gezellige maaltijd, waarna het blije D66-gejuich in het raadhuis begon…

Nogmaals veel dank aan allen en veel succes voor de nieuwe fractie!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van D66 Haren,

Dick Venema, secretaris.

D66 bedankt