Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 maart 2014

D66 start verkennende gesprekken coalitievorming in het openbaar

Tijdens een openbare duidingsbijeenkomst op vrijdag 21 maart kreeg de fractie van D66 Haren van de nieuw gekozen gemeenteraad de opdracht te starten met verkennende gesprekken voor de vorming van een coalitie.
D66 heeft de andere fracties inmiddels uitgenodigd voor een gesprek. Ook deze gesprekken zullen in de openbaarheid plaatsvinden.
U bent van harte welkom deze gesprekken bij te wonen.D66 heeft de andere fracties inmiddels uitgenodigd voor een gesprek. Ook deze gesprekken zullen in de openbaarheid plaatsvinden.
Zo kan een eerste gehoor worden gegeven aan de wens van veel inwoners om meer transparantie in de lokale politiek. Tijdens de gesprekken zal een notulist verslag maken van de belangrijkste bespreekpunten en conclusies.Bij de gesprekken zal D66 in elk geval de volgende punten aan de orde stellen:

  1. Wat zijn de zes belangrijkste dossiers/problemen waar volgens u in de komende raadsperiode stevig aan gewerkt moet worden?
  2. Kunt u een rangorde in deze dossiers/problemen aangeven?
  3. Zijn er eventuele breekpunten voor uw partij bij een coalitievorming?
  4. Welke coalitie ziet u als meest wenselijk gegeven de verkiezingsuitslag?
  5. Welke wensen heeft u ten aanzien van een coalitie?
  6. Stelt u op voorhand bepaalde voorwaarden aan een coalitie?

Tijdens de openbare gesprekken zullen geen onderwerpen aan de orde komen die bij openbaarheid schade kunnen toebrengen aan de gemeente, bedrijven of personen. Ook zal er in deze fase niet over personen (bijvoorbeeld wethouderskandidaten) worden gesproken.

De gesprekken vinden plaats op:

Maandag 24 maart
9.30       – 10.45 uur: Gezond Verstand Haren

Dinsdag 25 maart
9.30       – 10.45 uur: CDA
11:00     – 12:15 uur: CU

17.30     – 18.45 uur: VVD
19.00     – 20.15 uur: GL
20.30     – 21.45 uur: PvdA

Voor de gesprekken is de raadszaal gereserveerd.


Update dinsdag 25 maart

Gisterochtend startten Marjan Bachman en Wil Legemaat namens D66 de eerste coalitieverkenning in het openbaar. Met Mariska Sloot en Pieter Jan Jansen van Gezond Verstand Haren werd bijna anderhalf uur gesproken over inhoudelijke zaken. Wat zijn  voor GVH de belangrijkste dossiers en problemen, welke coalitie wenst de partij zich en zijn er ook ‘breekpunten’? Een uitgebreid verslag van de notuliste zal zo snel mogelijk worden gepubliceerd. In het gesprek kwamen ondermeer aan de orde: de bestuurlijke toekomst van Haren, bouwplannen DHE en Haderaplein, de decentralisaties, verkeer en parkeren en de lokale voorzieningen. Bijna dertig mensen woonden dit gesprek bij en de reacties waren bijzonder positief en enthousiast: leuk om bij te zijn, interessant, soms zelfs onthullend, nu al benieuwd naar de volgende gesprekken. Ook de vertegenwoordigers van D66 en GVH hebben de openbaarheid als een positieve extra dimensie ervaren.
Op dinsdag volgden gesprekken met:
Mathilde Stiekema en Jakob Boonstra van het CDA
Dieta Praamstra en Pieter Steenbergen van de CU
Titian Oterdoom  en Ietje Setz van de VVD
Hans Sietsma en Eric Schenkel van GL
Ton Sprenger en Lammy Schuiling van de PvdA

Alle gesprekken verliepen in een plezierige ongedwongen sfeer.

Verslagen:

2014-03-24 Notulen verkennende bespreking D66 en GVH

2014-03-25 Notulen verkennende bespreking D66 en CDA

2014-03-25 Notulen verkennende bespreking D66 en CU

 

 

gvh d66 cda cu vvd gl pvda