Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 april 2014

D66 en GVH gaan gezamenlijk de derde ronde in

Uitgaande van de verkiezingsuitslag en de opvatting
van de meeste fracties dat D66 en GVH in elk geval in een coalitie thuishoren,
is gisteravond een extra gesprek gevoerd door de vertegenwoordigers van deze
partijen. Aan het eind van dit gesprek constateerden beide partijen dat er
voldoende vertrouwen in elkaar is om samen de romp van een coalitie te gaan
vormen. Een eerder opgeworpen drempel werd uit de weg geruimd: net als D66 zal
GVH zich conformeren aan de uitkomsten van een zorgvuldig gevoerd democratisch
proces over de bestuurlijke toekomst van Haren. De politieke meningen zijn
verdeeld en divers, maar de grote gemene deler is dat alle partijen zich willen
inspannen voor een nieuw, zorgvuldig proces, waaraan eerdere standpunten voorlopig
ondergeschikt worden.

D66 en GVH zijn het eens over de uitgangspunten van de gewenste
bestuurscultuur. Inhoudelijke zaken komen nader aan de orde als vast staat wie
de derde coalitiepartner gaat worden. Tussen D66 en GVH zijn op inhoudelijk
gebied geen breekpunten te verwachten.

Besloten is om gezamenlijk de gesprekken met VVD, CDA en GL aan te gaan en
gezamenlijk te bepalen met welke derde partij de kansen op een vruchtbare
samenwerking en het introduceren van een andere bestuurscultuur het grootst
zullen zijn. Deze partijen zijn inmiddels voor een gesprek uitgenodigd.