Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 april 2014

D66 en GVH gaan door met VVD; Michiel Verbeek voorgedragen als wethouder

D66, GVH en VVD onderzoeken coalitievorming

Gistermiddag eindigde de derde ronde coalitieverkenningen. Vertegenwoordigers van D66 en GVH spraken in deze ronde met VVD, CDA en GL. Prettige openhartige gesprekken, die de ‘keuze’ niet gemakkelijker maakten! Belangrijke overwegingen: de gewenste transparante en verbindende bestuurscultuur en het zo goed mogelijk voorkomen van polarisatie.
Na zorgvuldige afweging besloten D66 en GVH de VVD uit te nodigen aan de verdere coalitievorming deel te nemen. Er is voldoende vertrouwen in de wil om te komen tot een nieuwe politieke cultuur met de geheel vernieuwde fractie. Inhoudelijk gaven de nadrukkelijke inzet van de VVD op financiële degelijkheid – een absolute vereiste de komende jaren -, een gedeelde visie op de aanpak van het dorpshart en op de rol van de lokale overheid de doorslag.
Tijdens de gesprekken werd elke optie grondig verkend en werden de voors en tegens met elkaar besproken. Met het CDA is inhoudelijk veel overeenstemming, maar de combinatie D66-GVH-CDA draagt het grootste polarisatierisico. De voltallige oppositie uit de vorige raadsperiode loopt wellicht meer kans tegenover de voormalige coalitiepartijen te staan in plaats van tussen hen. Samen met GL kan een coalitie een bredere inhoudelijke basis hebben, maar waarschijnlijk ook meer fundamentele verschilpunten.
Als wethouderskandidaten zijn voorgedragen door D66: Michiel Verbeek en door GVH: Mariska Sloot. Beiden zijn goed bekend in de gemeentepolitiek. Verbeek was van 1994-2002 wethouder in Haren. Mariska Sloot was de afgelopen vier jaar fractievoorzitter van GVH.
De VVD is in gesprek met hun mogelijke wethouderskandidaat. Volgende week wordt hierover meer duidelijkheid verwacht.

De besprekingen over de inhoud gaan na het weekend verder. De intentie is een akkoord te maken, waar alle raadsfracties zich in kunnen herkennen. De gevoerde verkenningsgesprekken hebben goed zicht gegeven op de punten die de verschillende fracties belangrijk vinden in de komende raadsperiode.

Fractie en bestuur van D66 Haren zijn bijzonder blij met de kandidatuur van Michiel Verbeek.