Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 april 2014

Projectplan bestuurlijke toekomst vastgesteld

Met instemming van D66, GVH, VVD en GL is gisteravond het projectplan ‘Bestuurlijke toekomst Haren’ vastgesteld. Het plan werd als eerste opdracht meegegeven aan het nieuwe college.
Tijdens de raadsvergadering werden nog wat details aangevuld en bijgeslepen en werd een aangenomen amendement van GL verwerkt. Het besluit dat vervolgens werd genomen, luidt als volgt:

DE RAAD VAN DE GEMEENTE

b e s l u i t :

1. in te stemmen met het projectplan voorbereiding besluitvorming bestuurlijke toekomst Haren;

2. budget ad € 30.000,- beschikbaar te stellen;

3. de Provincie namens gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders op de hoogte te stellen van het voornemen te streven naar een definitief besluit over de bestuurlijke toekomst van Haren, uiterlijk 1 november 2014.

Het plan zelf vindt u hier:

Procesplan bestuurlijke toekomst Projectplan versie 23 april 2014