Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 mei 2014

Op bezoek bij de brandweer

Woensdagavond 21 mei brachten gemeenteraadsleden een bezoek aan de brandweer van Haren.
In de brandweerkazerne werden de raadsleden bijgepraat over de ingrijpende verandering die vorig jaar is doorgevoerd: het ‘eigen’ brandweerkorps van Haren is onderdeel geworden van de cluster Gorecht en die cluster is weer onderdeel van de Veiligheidsregio Groningen.
Vervolgens mochten de raadsleden plaatsnemen in twee brandweerbussen, die hen naar het Raadhuisplein brachten. Daar werd de zogenaamde aanjaagfunctie gedemonstreerd: het blussen met een brandweerauto die op vrij grote afstand van de brandhaard staat. De kunst is om dan de juiste druk op de slangen te krijgen. Dat lukte uitstekend, de capaciteit was voldoende om vanaf de Brinkhorst de stoeltjes op het Intermezzoterras schoon te spuiten.
Terug in de brandweerkazerne werd gesproken over de gewenste locatie voor een nieuwe brandweerkazerne. Want dat de kazerne al vele jaren aan vervanging toe is, konden de raadsleden met eigen ogen constateren.
Daarna werd informeel nog gesproken met de brandweermensen.
Dank aan alle betrokken brandweermannen en – vrouwen voor deze plezierige, informatieve avond.

voor gemeentehuis  brandweer met vlietstra  wagen 3  uitleg  plein 2  molen 2  peter en brandweercommandant  

  spuiten 3  vertrek  busje