Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 mei 2014

Fasering Haren-Noord geregeld; raad stemt in met exploitatieplan

Fasering Haren-Noord geregeld; raad stemt in met exploitatieplan
In Haren-Noord worden de komende tien jaar 400 huizen gebouwd. Om te voorkomen dat het hele gebied tien jaar een ontoegankelijke bouwput wordt, wordt het gebied in fases bouwrijp gemaakt en gefaseerd bebouwd.  Die fasering was echter in het bestemmingsplan onvoldoende helder gemaakt en om die reden gaf de Raad van State de gemeente Haren de opdracht een exploitatieplan te maken, waarin de fasering wordt vastgelegd.
In maart presenteerde het (vorige) college dit plan aan de raad. De voorgestelde fasering was echter niet in overeenstemming met de voorstelling van zaken tijdens de bespreking van het bestemmingsplan in mei 2013: deelgebied 6 en een strookje ten noorden van de Grootslaan in de eerste fase. Die fase besloeg nu een veel groter gebied: heel deelgebied 6 en half deelgebied 5.
Tweemaal schoof de gemeenteraad het dossier door naar een volgende vergadering. Het huidige college heeft de wensen en opmerkingen van de raadscommissie en de omwonenden uiteindelijk verwerkt in een aangepast plan en dat kon gisteravond rekenen op de instemming van 14 van de 17 raadsleden. Alleen de fracties van CDA en CU stemden tegen. Wat het CDA betreft is dat merkwaardig. In mei 2013 was het juist het CDA dat met D66 helderheid over de fasering afdwong met een motie. In de vergadering van april 2014 diende het CDA een motie in die de fasering regelde zoals het in 2013 is afgesproken: deelgebied 6 een en strookje ten noorden van de Grootslaan. Gisteravond ging het CDA echter voor de maximale verdiencapaciteit: half deelgebied 5 en heel deelgebied 6 in één keer op de schop.
De fractie van D66 kan goed leven met de vastgestelde fasering. Het voor het publiek toegankelijke mooie groen boven de Rummerinkhof blijft zolang mogelijk ongerept en openbaar. Bomen worden niet vroegtijdig gekapt. Het college heeft  – binnen de mogelijkheden – een goede balans gevonden tussen de belangen van de gemeente, omwonenden en GEM-partners.
Conform het coalitieakkoord gaat het college aan de slag met het maken van een verkeersplan voor Haren-Noord. De portefeuillehouder Verkeer deed bovendien de toezegging om de tafel te gaan met bouwers, omwonenden en mensen van het Zernikecollege om goede afspraken te maken over het bouwverkeer. Veilige schoolroutes blijven essentieel.

De bijdrage van D66:  Fasering Haren-Noord geregeld mei 2014

haren-noord fasering