Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 1 juli 2014

D66 stelt vragen over vergunningverlening Onnenstaete

Tijdens de raadsvergadering van 30 juni heeft de fractie van D66 de volgende vragen gesteld aan het college:

Uit de berichtgeving rondom de opvang van vluchtelingen op Onnenstaete blijkt dat er voorlopig plaats is  voor de opvang 215 mensen in de reeds aanwezige 43 chalets en dat er, indien nodig, mogelijkheid is voor bijplaatsing van chalets zodat de capaciteit kan worden uitgebreid voor de opvang van in totaal 480 mensen.  Dat zou betekenen dat er bij maximale opvang nog 53 chalets zouden moeten worden bijgeplaatst. De opvang is als ‘procesopvang’ in eerste instantie voor een jaar bedoeld, met mogelijk een verlenging van maximaal twee jaar.

Het college heeft aangegeven dat de gemeente bereid is een tijdelijk omgevingsvergunning af te geven voor het bijplaatsen van chalets op het terrein van Onnenstaete.

1. Heeft de eigenaar van Onnenstaete al een vergunning aangevraagd voor tijdelijke bijplaatsing van chalets?

Antwoord: De eigenaar heeft inderdaad een omgevingsvergunning aangevraagd, maar die was nog niet compleet. Daar wordt aan gewerkt. Terwijl de aanvraag in behandeling is, geldt er een afgegeven gedoogbeschikking. Die gedoogbeschikking is overigens ook gepubliceerd.

2. Zo ja, om hoeveel chalets gaat deze vergunningaanvraag? Voor welke termijn is deze vergunning aangevraagd?

Antwoord: het gaat inderdaad uiteindelijk om in totaal 96 chalets (43+53)

3. Voor welke termijn zal de vergunning worden verleend voor het bijplaatsen van chalets?

Antwoord: De vergunning is aangevraagd voor een periode van drie jaar. Het college moet nog een beslissing nemen over de termijn, omdat de vergunning nog in behandeling is. Het college kan zich voorstellen dat er voor drie jaar een vergunning zal worden verleend. De betreffende ontwerpbeschikking zal worden gepubliceerd en zes weken ter inzage gelegd worden. Het is mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de ontwerpbeschikking.

4. Wordt er ook gewerkt aan de uitvoering van de ‘Vaststellingsovereenkomst’ met RON (ondertekend op 1 juli 2013 o.a. door de gemeente), waarin sprake is van het aanbrengen van beplanting (door RON) rondom het terrein van Onnenstaete?

De burgemeester heeft aangegeven deze suggestie “mee te nemen”.

NB: De fractie van D66 heeft de suggestie gedaan om te kijken of het niet beter zou zijn vooreerst een vergunning voor 1 jaar af te geven, met de mogelijkheid op eenvoudige wijze deze termijn maximaal twee keer te verlengen met een jaar. Op die manier zou het aantal chalets beter aan de behoefte aan opvang van vluchtelingen aangepast kunnen worden. Het lijkt ons niet gewenst dat er een situatie zou kunnen ontstaan waarbij sprake is van leegstand van veel chalets of van ongewenst ander gebruik van de chalets.

Antwoord: We hebben een heel traject achter de rug over die beplanting (met een mediator). Dat is een traject met gemeente, omwonenden en eigenaar. Twee partijen, te weten de gemeente en de omwonenden hebben zich netjes aan de overeenkomst gehouden. Dat lag wat ingewikkelder bij de eigenaar. Ondertussen heeft er overleg plaatsgevonden tussen COA en de eigenaar en de verwachting is dat als één keer duidelijk is waar de nieuwe chalets komen te staan, dat dit ook zal leiden tot beplanting. Binnenkort heeft de burgemeester een overleg met één van de omwonenden.

DSC02914