Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 november 2014

Bestuurlijke toekomst: waar staat D66?

D66 zal collegevoorstel toetsen aan haar verkiezingsprogramma

Het traject dat moet leiden tot een beslissing over de bestuurlijke toekomst van Haren gaat naar een beslissende fase. In december zal het college een voorstel formuleren en daarover zal de gemeenteraad op 12 januari 2015 een besluit nemen. Hoe het voorstel eruit gaat zien, is uiteraard nog niet bekend: eind van deze maand zal alle informatie uit onderzoeken en analyses bekend zijn (Bureau Berenschot doet bijvoorbeeld  onderzoek naar de financiële (on)mogelijkheid voor Haren om zelfstandig te blijven) en dan zal er ook een nog helderder beeld zijn van de opvattingen van de inwoners. Dat 75% zich niet kon vinden in het voorstel om voorlopig te kiezen voor Groningen is bekend.
De laatste weken wordt aan de fractieleden van D66 regelmatig de vraag gesteld: ‘Waar staan jullie nu? Tijdens de campagne waren jullie uitgesproken in je voorkeur, hoe is dat nu, we horen er niets meer over.’ Het antwoord is eenvoudig: de fractie van D66 staat volledig achter het verkiezingsprogramma van D66 Haren en zal het collegevoorstel daaraan toetsen.
Dat D66 zich niet nadrukkelijk manifesteert tijdens het BTH-proces heeft uiteraard een reden en die lichten we graag toe.

Verdeelde gemeenteraad na de verkiezingen
Tijdens de coalitieonderhandelingen bleek dat er voor geen enkele toekomstoptie een meerderheid in de nieuwe gemeenteraad te vinden was. Vijf  raadsleden hadden een eerste voorkeur voor zelfstandigheid, twee wilden meer informatie, vijf hadden een voorkeur voor herindeling met Groningen en Ten Boer en vijf voor herindeling met Tynaarlo. Er was op dit punt geen coalitie te vormen als iedereen zijn eigen voorkeur wilde verwezenlijken.
Over één ding was eensgezindheid: het proces vorig jaar was niet goed verlopen, dat moest over en de inwoners moesten er meer bij worden betrokken. Iedereen deed een stap terug, eigen voorkeur in de ijskast en in het coalitieakkoord werd opgenomen dat er een nieuw proces doorlopen moest worden, waarmee het nieuwe college aan de slag ging. Dan gaat het niet aan om tijdens de rit, dit proces met reeds op voorhand uitgesproken voorkeuren te verstoren.

Intussen: voortschrijdend inzicht
Eén van de argumenten om op te schalen is de gedachte dat kleinere gemeenten niet in staat zouden zijn om de taken van de decentralisaties goed uit te voeren.
In 2013 was nog erg weinig bekend over de gevolgen van de decentralisaties. Het beeld bestond dat er enorme hoeveelheid taken op Haren afkwam met een zo groot budget dat de gemeentebegroting verdubbeld werd. Dat blijkt heel erg mee te vallen. De begroting zet uit met 20%, waarvan de helft bestemd is voor de jeugdzorg en de andere helft voor de uitvoering van de Participatiewet en de WMO. De uitvoering van de jeugdzorg is in een groot samenwerkingsverband geregeld en Haren kan de Participatiewet en de WMO op deze schaal in onze ogen juist goed lokaal vormgeven, geheel conform de bedoeling van de nieuwe wetgeving.

Herindeling is geen D66-speeltje
Zowel provinciaal in Groningen als lokaal in Haren is er collegiaal bestuur. Provinciaal is het dossier herindeling in de portefeuille beland van de D66-gedeputeerde, lokaal berust het dossier bestuurlijke toekomst bij D66-wethouder Verbeek.  In beide gevallen is het collegebeleid dat wordt uitgevoerd. Provinciaal zijn PvdA, VVD, D66 en CU verantwoordelijk, in Haren D66, GVH en VVD.

Verkiezingsprogramma voor D66 leidend
De fractie van D66 heeft zich vanaf het moment dat er een nieuw proces werd inzetgezet  terughoudend opgesteld: eerst het nieuwe proces doorlopen en aan de hand van wat dat oplevert aan informatie en voortschrijdend inzicht, zal een besluit worden genomen. Het collegevoorstel verschijnt in december. Bij de beoordeling van dat voorstel is de leidraad voor de fractie: het verkiezingsprogramma. Daarin staat onder meer dat D66 hecht aan democratische controleerbaarheid. En ook: ‘D66 zal aan een herindelingsbesluit zonder voldoende maatschappelijk draagvlak geen medewerking verlenen’. Daar kan de kiezer ons aan houden.

Lees alles over het D66-standpunt op https://haren.d66.nl/content/uploads/sites/74/2013/12/D66-Groene-Boekje.pdf