Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 december 2014

College kiest voor duurzame oplossing: samengaan met Tynaarlo

Het voorstel van het college stappen te zetten om Haren met Tynaarlo te laten fuseren, is de uitkomst van een zorgvuldig proces. Het college kiest, op basis van inhoud, argumenten en draagvlak, voor een duurzame oplossing, die ruimte biedt om de eigen identiteit en de ‘Harense maat’ optimaal te handhaven. Een keuze voor gelijkwaardige partners en een landelijke gemeente tussen twee stedelijke gebieden. Een keuze voor een goed evenwicht in de regio. Een keuze die de kwetsbaarheid van de organisatie kan opvangen en die met totaal 50.000 inwoners een ideale schaalgrootte heeft om het Sociaal Domein lokaal te kunnen regelen.

Waardering
De fractie van D66 heeft veel waardering voor het feit dat het voltallige college bereid en in staat is gebleken de eigen politieke stokpaardjes even op stal te zetten en vanuit de inhoud tot een eensgezind voorstel te komen. Een voorstel waarin die zaken die inwoners belangrijk vinden en die Haren tot Haren maken, het best tot hun recht komen. Waardering is er ook voor het voorstel: een eerlijk, objectief verhaal en een heldere verantwoording van proces en keuze.

Zelfstandigheid?
Het is goed dat de mogelijkheid om zelfstandig te kunnen blijven grondig onderzocht is. D66 leest in het voorstel dat zelfstandigheid geen duurzame oplossing is en alleen mogelijk met veel samenwerkingsverbanden, waar altijd spanningsvelden zitten t.a.v. de democratische controle. Nu de gemeenten om Haren heen opschalen, is het ook moeilijker samenwerkingspartners te vinden.

Draagvlak
De inwoners zijn op verscheidene manieren betrokken geweest bij het leveren van input voor dit voorstel. De uitkomsten van dit traject zijn geheel in overeenstemming met de uitkomsten vorig jaar, met de burgerraadpleging en met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen.
Haren kiest met dit voorstel niet de gemakkelijkste weg, maar wel de beste weg voor Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en voor de inwoners.
Het is voor de fractie van D66 duidelijk dat dit voorstel op een breed draagvlak in de Harener samenleving kan rekenen, ook onder de inwoners die vurig hoopten dat Haren zelfstandig kan blijven. D66 hoopt dat dit zich ook vertaalt in de besluitvorming van de raadsvergadering op 12 januari 2015.

Hier leest u het raadsvoorstel: raadsvoorstel_BTH15122014