Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 februari 2015

Meerschap Paterswolde – heer en meester over 880 ha.

In 1959 werd het Meerschap Paterswolde opgericht. Van het gebied valt ongeveer 60% binnen de gemeente Haren. Aan Tynaarlo behoort 302 ha. Een eenvoudige rekensom geeft aan dat het Gronings grondgebied klein is: iets meer dan 5%, namelijk 48 ha.

Onderhoud

Een van de doelen is het goed onderhouden van het gebied. Dat vraagt veel werk, bijvoorbeeld voor de beschoeiingen, in totaal zo’n 15.000 m2. Bijna 10.000 m2 daarvan bestaat uit hout, wat zeer veel geregeld onderhoud vergt. Van de hekwerken, bij elkaar ongeveer 1200 m2 is ook de helft van hout. Geen wonder dan ook dat drie vaste onderhoudsmedewerkers een fiks deel van hun tijd hieraan besteden. Daarnaast  zorgen zij onder andere voor de bermen en paden. Fiets- en wandelpaden omvatten samen zo’n 40.000 m2.

Nog enkele getallen: er zijn

17 parkeerterreinen (waarvan zes bij de Meerweg, die de gemeente Haren onderhoudt)

13 bruggen

150 verkeersborden

2 stuwen

220 afvalbakken en 120 banken

Recreatie

Een ander doel vormt de bevordering van recreatie. Jaarlijks ruim 1,5 miljoen bezoekers zoeken hier ontspanning: wandelaars, fietsers, zwemmers, watersporters. Wie hier verblijft, beseft waarschijnlijk niet dat die rust niet vanzelfsprekend is. Twee opsporingsambtenaren (boa’s) zorgen hiervoor, ook bijgestaan door een stagiair. Hun toezicht heeft kennelijk resultaat. De ANWB gaf immers in 2014  lovend commentaar op de Hoornse Plas. Volgens deze bond is het onderhoud is goed en het terrein is veilig aangelegd. Maar liefst 91% gaf toen aan terug te komen.

Bestuur

De drie gemeenten leveren volgens de statuten leden van het Dagelijks Bestuur; dit bestaat uit drie wethouders. Voor Haren maakt wethouder Paula Lambeck deel uit van dit hoogste orgaan. Daarnaast is er een Algemeen Bestuur: naast de wethouders omvat dit drie leden uit de Groningse gemeenteraad, en twee uit respectievelijk Tynaarlo en Haren. De Harense raad benoemde de leden Lammie Schuiling en mij als algemeen bestuurslid en wij brengen dan ook geregeld verslag uit aan de gemeenteraad. Zo speelt nu het plan van het Hampshire Hotel om zijn faciliteiten in de noordoost-hoek uit te breiden.

23 maart: voorlichting van de directeur

Een onderdeel van de commissievergadering van de Harense gemeenteraad vormt op 23 maart  de inleiding van de directeur van het Meerschap Paterswolde, de heer G. Pots. Hij spreekt  vast ook over zaken als: monumenten binnen het gebied, kunstwerken, de grote waternavel en de berekening van jaarlijkse bijdrage die de gemeente Haren levert: 15,7% van de gehele begroting. Voor 2015 is dat bedrag ongeveer Euro 95.000.

Céline Fenijn