Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 april 2015

Gemeente Haren sluit aan bij Geopark De Hondsrug

Per 1 juli 2015 sluit de gemeente Haren aan bij Geopark De Hondsrug. Vandaag heeft wethouder Paula Lambeck de heren Jeroen de Grijs en Ronald Zuidema van de stichting Haren-Haren met taart en bloemen bedankt voor het nemen van het burgerinitiatief, dat hiervoor de aanzet heeft gegeven. Ook de Harense ondernemers sluiten hierbij aan. Verwacht wordt dat deze stap een impuls zal geven aan de Harense economie en middenstand.

Geopark De Hondsrug
De UNESCO heeft een wereldwijd netwerk van geoparken. Ieder geopark heeft zijn eigen unieke geologische geschiedenis. Geologisch erfgoed is bepalend voor de natuur en de cultuur van het gebied. Samen geven deze elementen een geopark een identiteit die het onderscheidt van andere gebieden. Inwoners, bedrijven, organisaties, overheid en onderwijs maken samen een geopark. Wie meer van zijn verleden afweet, gaat zorgvuldiger en duurzamer met zijn omgeving om. Een geopark wil mensen inspireren om samen de toekomst van hun streek met vertrouwen en op een duurzame manier tegemoet te gaan.
Na jaren voorbereiding kreeg Geopark De Hondsrug in 2013 de officiële status van Europees geopark. Het staat thans op de vierde plaats van toeristische trekpleisters in Nederland.

De Hondsrug

De Hondsrug loopt van het zuiden van Drenthe tot in de stad Groningen. Het gebied is tijdens de laatste ijstijd ontstaan en is één van de oudst bewoonde gebieden van Nederland. Daarom is de Hondsrug rijk aan historisch en geografisch interessante locaties. De gemeente Haren maakt in zijn geheel deel uit van de Hondsrug.

Expeditiepoorten en hotspots
Het verhaal van het Hondsruggebied wordt verteld aan de hand van een tiental verhaallijnen. Van iedere verhaallijn wordt een Expeditie gemaakt. Elke expeditie begint in een Expeditiepoort. Dat is een museum of een bezoekerscentrum met een permanente Geoparkexpositie.   Daarnaast bestaat de expeditie uit Hotspots. Dat zijn plekken waar onderdelen van de expeditie in het landschap zichtbaar zijn. Het kunnen plekken in het landschap zijn maar ook bijvoorbeeld kleine musea of informatiecentra.
In het voorjaar van 2012 zijn de Expeditiepoorten IJstijden en Prehistorie in het Hunebedcentrum in Borger en Expeditiepoort Veen in het Veenpark geopend. Daarna volgden de Expeditiepoort Kunstenaars in het Hondsruggebied in het Van Gogh Huis in Veenoord-Nieuw-Amsterdam en de Expeditiepoort Sporen van Strijd in het Arsenaal van Coevorden geopend. De Expeditiepoort Water bevindt zich in Waterpark  De Bloemert in Midlaren en de Expeditiepoort Natuur in Informatiecentrum Homanshof in Anloo. Eind 2014 werd de Expeditiepoort Bossen geopend in Buitencentrum Boomkroonpad in Drouwen. Voor de nabije toekomst zijn er plannen voor een Expeditie Boeren.
Iedere expeditie kent naast een expeditiepoort een aantal plekken in het landschap waar deelverhalen van de expeditie zijn te zien. Deze zogenaamde hotspots zijn plekken die je eigenlijk gezien moet hebben of je nu inwoner of toerist bent.
Op de website www.geoparkdehondsrug.nl, op de app en in de expeditiegidsjes zijn deze hotspots te vinden, meestal is er een wandeling aan gekoppeld.

Voordelen voor Haren van aansluiting bij Geopark De Hondsrug

Door de aansluiting bij het Geopark De Hondsrug gaat Haren deel uitmaken van de toeristische infrastructuur van het geopark. Bovendien verwijzen de attracties die vallen binnen het park veel naar elkaar door. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee, waaronder de volgende:

  • Er komen meer (dag)toeristen vanuit de Drentse toeristische accommodaties naar Haren;
  • Het levert een toeristisch concept waar Harense ondernemers bijvoorbeeld op in kunnen haken door specifieke arrangementen aan te bieden;
  • Het levert daarmee een impuls aan de Harense economie en middenstand;
  • Het geeft de gemeente Haren de kans de samenwerking te versterken met de vijf Drentse Hondsruggemeenten: Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Tynaarlo.
  • De samenwerking met de 130 partners van het Geopark kan versterkt worden.
  • Deelname aan het Geopark werkt identiteitsversterkend voor Haren als ‘Groene Parel van het Noorden’.Meer informatie
  • Meer informatie over Geopark De Hondsrug vindt u via www.geoparkdehondsrug.nl