Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 29 augustus 2015

Uitnodiging bestuur D66

Beste democraten,

Voor de zomer heeft u de aankondiging ontvangen van het bezoek aan onze Harense afdeling van de nieuwe D66-gedeputeerde, Fleur Graeper en kennismaking met de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Het bestuur nodigt u hiervoor van harte uit.

 

 

 

Datum:            maandag 21 september, aanvang 19.30 uur
Plaats:             “De Mikkelhorst”, Klaverlaan 37, Haren

A G E N D A

  1. Opening
  2. Gesprek met D66-gedeputeerde Fleur Graeper
  3. Mr. Hans van Mierlo Stichting: Participatiesamenleving  Wat verstaat D66 daar precies onder? Hoe werken die ideeën lokaal uit?
  4. Sluiting rond 22.00 uur

Wilt u van tevoren al lezen over de D66-opvattingen over de participatiesamenleving? Dan kunt u daarvan kennis nemen in de recente publicatie van de stichting met als titel “Van opgelegde naar oprechte participatie”.
We hopen op een grote opkomst. Introducés zijn welkom.

Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen zou het prettig zijn wanneer u voor 15 september doorgeeft dat u van plan bent te komen en met hoeveel personen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van D66 Haren,
Marianne Jansen, secretaris