Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 september 2015

Raadsledencongres Transformatie Sociaal Domein: Peter Hidding doet verslag

Raadsledencongres Transformatie Sociaal Domein

Zaterdag 5 september 2015 in Den Bosch

Georganiseerd door VNG, vereniging van Griffiers, de rijksoverheid en Raadslid.nu

Bedoeld voor raadsleden en griffiers

Peter Hidding was er bij en doet verslag.

 

Aanwezig waren ongeveer 500 mensen. Meest raadsleden. Van de ca. 9000 gekozen raadsleden in Nederland is de opkomst denk ik redelijk goed. Ik heb geen bekenden gezien, behalve dan Jetta Klijnsma. Van Rijn en Plasterk lieten verstek gaan. Ik was al verbaasd dat er drie bewindslieden acte de presence zouden geven en dat de heren er niet waren, bevestigde voor mij dat gevoel. Zie je wel! Zo’n afspraak waar je zonder al te veel problemen voor kunt afzeggen. Mevrouw Klijnsma moest wel wat kastanjes voor Van Rijn uit het vuur halen, want aan het eind was een FNV-demonstratie van een grote groep Thuiszorgmedewerksters van TSN voor wie ontslag dreigt en die nu moeten werken voor 8 euro per uur. En de reiskosten naar de klant daarvan ook betalen. Jetta zou hun grieven doorgeven aan Martin, zei ze. Daarmee was de kous ook af. Beetje ongemakkelijk voor een PvdA-staatssecretaris, maar goed: ze ging het aan.

Het congres werd gestart door de voorzitter van Raadslid.nu die eigenlijk een heel goed verhaal had. In zijn gemeente Molenwaard hebben ze een Raadswerkgroep ingesteld die zeer regelmatig (bijna elke week) op locatie vergadert. De werkgroep bestaat uit een paar raads- en commissieleden en anderen, bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de Anbo, een coördinator van vrijwilligers en de wethouder. De werkgroep heeft een a-politiek karakter en het doel is om contact te houden met de burger en met wat er in de praktijk gebeurt en leeft als het gaat om het sociaal domein. Vergaderd wordt daar waar de cliënt zit. Bijvoorbeeld in buurthuiskamers. Ik werd daar wel enthousiast van; het is ook in Haren mogelijk. Direct contact met de burger en de raadsleden zijn beter zichtbaar als volksvertegenwoordiger. En natuurlijk meer kennis van binnenuit over hoe het gaat met de transformatie. Niet om het college op de vingers te kunnen tikken, maar om ervoor te zorgen dat we dit proces met zijn allen goed gaan doen. We gaan het bespreken in de fractie.
Verder hamerde iemand er op dat we de nieuwe Wet op de gemeenschappelijke regelingen in de gaten moeten houden. Deze wet is namelijk gewijzigd en geeft de raadsleden de kans om op voorhand invloed uit te oefenen.

Tijdens de lunch sprak Han Noten, voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal Domein een paar woorden en iemand van Drift uit Rotterdam. Wat zij zeiden was dat we alles niet moeten dichttimmeren in verordeningen om de controle te kunnen houden. Daarmee maken we het juist kapot. Ik proefde er uit dat we het vooral moesten aangaan op basis van vertrouwen en met elkaar bouwen aan nieuwe vormen. En het kon best wel eens tien tot twintig jaar in beslag gaan nemen. De man van Drift haastte zich te zeggen dat we niet achterover moeten gaan leunen, want er moet wel hard gewerkt worden!

Gaan we doen!

Voor en na de lunch waren er workshops. Onvermijdelijk bijna in hedendaagse bijeenkomsten, immers interactief en dat blijft beter hangen. Ik had me opgegeven voor twee workshops.
    1. Transformatie en nieuwe vormen van burgerparticipatie.

In deze workshop werd een presentatie gegeven door de Koepel van WMO-raden en de WMO-raad van Leiden. Ik had verwacht nieuwe vormen van burgerparticipatie te horen, maar helaas, allemaal goedbedoelde pogingen om dat wat er is een beetje binnen de hekken te houden. Nieuw voor mij was dat veel aanbieders van zorg wettelijk een cliëntenraad nodig hebben, maar deze in de praktijk niet altijd hebben. Daar schort het dus aan burgerparticipatie, maar er zijn natuurlijk meer vormen. Vanuit de zaal kwamen ook voorbeelden van raadsleden die de interactie met de burgers opzochten in overleggen, zoals politieke markten en rondetafelgesprekken. En de G-1000. Dat is een manier om 1000 mensen via een loting aan te schrijven en uit te nodigen om mee te denken over belangrijke zaken.

Assen werd genoemd als gemeente met een mooi nieuw model en de gemeente Peel en Maas.

   2. Nieuw beschut werk

Het is sinds januari niet meer mogelijk om in de Wsw in te stromen. Het is een sterfhuisconstructie. Vanwege langdurige rechten en plichten blijft deze instelling (100.000 werknemers) zeker nog veertig jaar bestaan, maar elk jaar met minder werknemers. Voor nieuwe instroom moet de gemeente zelf een nieuwe vorm van beschut werk bedenken en organiseren, maximaal voor 30.000 personen in de komende dertig jaar. Dat is met de nieuwe wetgeving heel moeilijk, want je hebt daar werkgevers voor nodig en nogal wat geld. De presentatie werd gedeeltelijk gegeven door iemand van de gemeente Zoetermeer die met de uitvoering van dit onderdeel is belast. Helaas kwamen ze niet verder dan het plaatsen van deze groep in de Wsw-werkpaatsen, daarbij de methodiek volgend van de Wsw-bedrijven. Dat is tijdelijk en voor de toekomst niet structureel. Geen nieuwe oplossingen dus. Jammer, want hier was ik heel benieuwd naar, misschien wel omdat het juist zo moeilijk is. En naar wat ik gehoord heb, is ook de politiek in Den Haag niet meer zo zeker van de insteek.

Conclusie na deze dag: Goed georganiseerd en goed verzorgd, maar qua inhoud wat teleurstellend. Wel een paar goede dingen gehoord en goed om te horen en te voelen hoe men in het land bezig is. Belangrijk bij dit grote onderwerp. We gaan ermee aan de slag in onze mooie gemeente Haren!

Peter Hidding