Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 september 2015

Reactie van D66 op het standpunt van Tynaarlo

Begrip
Tynaarlo heeft laten weten op dit moment niet voor een fusieverkenning met Haren te zijn, maar voor de lange termijn wordt Haren als de meest aantrekkelijke fusiegemeente gezien. In Tynaarlo wordt op dit moment geen noodzaak gevoeld opnieuw geld en ambtelijke inzet te besteden aan een fusie; de vorige fusie ligt nog vers in het geheugen. Er zijn andere prioriteiten.
De fractie van D66 in Haren had gehoopt op een helder positief antwoord. Een fusie met Tynaarlo is een prachtige kans om samen een nieuwe, modern georganiseerde gemeente vorm te geven. Haren en Tynaarlo passen qua karakter, landschap, bevolking en schaalgrootte immers goed bij elkaar.
Voor het standpunt van Tynaarlo is echter begrip en in Haren is de nood nu ook weer niet zo hoog dat een fusie voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen beklonken moet zijn.
De fractie van D66 is blij met de afspraak dat beide gemeenten de intentie hebben uitgesproken naar elkaar toe te willen groeien. Het voorstel om in te zetten op het maken van een gezamenlijke structuurvisie wordt toegejuicht. In de toekomst is niets uitgesloten.

Inwoners hebben recht op goed bestuur
Het voordeel van een grondige voorbereiding van het besluit over de bestuurlijke toekomst van Haren is dat we zicht hebben gekregen op een heleboel zaken die van belang zijn voor het functioneren van de gemeente. De inwoners zijn betrokken geweest, er ligt een goede sterkte zwakte analyse van onze ambtelijke organisatie, er wordt hard gewerkt aan het sluitend krijgen van een meerjarige begroting etc.
De gemeente Haren is kwetsbaar op een aantal punten en daar zal de focus op moeten liggen de komende tijd. De gesignaleerde problemen vragen om een oplossing. Inwoners hebben recht op een goed bestuur en op een goede taakuitvoering. Overigens was de omvangrijke uitbreiding van het Sociaal Domein een belangrijke reden voor opschaling, maar inmiddels is gebleken dat Haren de decentralisaties goed in de steigers heeft gezet.

Tijd en ruimte voor zorgvuldigheid
De afgelopen jaren werd een dubbel beslag gelegd op ambtelijke organisatie en gemeentebestuur: de decentralisaties moesten worden vormgegeven en het herindelingstraject moest worden doorlopen. Tegelijkertijd ook nog! De fractie van D66 is blij dat er nu tijd en ruimte is voor zorgvuldigheid. Er zijn veel belangrijke zaken die onze aandacht opeisen en die we goed willen doen: de financiƫn goed op orde krijgen, de kwetsbaarheden in de organisatie oplossen, huisvestings- en verkeersproblematiek aanpakken enz.
En we zullen ondertussen zeker investeren in de prille verkering die vandaag gestart is. Want de ontwikkelingen gaan door en het is kortzichtig te denken dat met nauwelijks te controleren samenwerkingsverbanden alle problemen op te lossen zijn.