Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 september 2015

Verslag van informatiebijeenkomst Jeugdzorg in Groningen

-Voor raadsleden van de 23 Groninger gemeenten.

-Georganiseerd door de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten(RIGG).

-In de raadszaal op het stadhuis in Groningen, later nog in Delfzijl en Veendam.

-Bedoeld om inzicht te geven over de stand van zaken betreffende de transitie van de Jeugdzorg.

 

(Door Peter Hidding)

 

Samenwerkingsverbanden zijn over het algemeen door gemeenten democratisch en ook financieel moeilijk te controleren instituties. Vaak is het leed al geschied voor je hoort hoe het zit. Met de invoering van de Jeugdzorg als onderdeel van het Sociaal Domein in het samenwerkingsverband met de 23 Groninger Gemeenten mogen we overigens wel blij zijn. De Jeugdzorg kun je als gemeente niet alleen vormgeven. Daarvoor is het te specialistisch en de zorg is vaak ook gemeentegrensoverschrijdend. Voor de Jeugdzorg in de provincie Groningen is jaarlijks ca.150 miljoen Euro beschikbaar. Dat bedrag was eerst fors hoger en daarmee aan de gemeenten de taak om kosten laag te houden en/of te reduceren.. Aanbieders is gevraagd om met creatieve oplossingen te komen om de taken voor minder geld te kunnen doen en in de aanbesteding voor de komende jaren is (ook aan kleine) aanbieders gevraagd om hun aanbod in samenwerking te doen. De gunning op die aanbesteding wordt eind dit jaar verwacht.

Het was een goed verzorgde bijeenkomst met inleidingen van Ton Sprenger (VGG), Herwil van Gelder (wethouder De Marne) en Grietje Kalfsbeek (directeur RIGG). Er werd ook een filmpje vertoond van de routes naar de jeugdzorg, nl. de vrijwillige en de gedwongen route. Wel duidelijk, maar een beetje kinderlijk. Dat vond ik dan weer wat minder.

Aanvankelijk leek het er begin dit jaar op dat er fors minder besteed werd aan Jeugdzorg, maar dat bleek een stilte voor de storm. In het tweede kwartaal en iets daarna liep het snel op en overschrijdingen moeten door alle gemeenten gezamenlijk gedragen worden. Op zich prima, maar je gaat je afvragen waar de solidariteit begint en eindigt. Daar wordt vast nog over gesproken binnen de gemeenten. Verder is het zo dat er nog onvoldoende zicht is op de financiele stromen en dat heeft grotendeels te maken met het invoeren van relevante gegevens in het nieuwe ict-portaal van de RIGG (Suite4Jeugdzorg) en het wennen aan nieuwe routes.

De bedoeling is dat dit systeem aangesloten wordt op landelijke knooppunten die nu nog niet werken. Tja, de ICT. In elk geval, en dat blijkt ook uit het meegeleverde halfjaarverslag, krijgen we te maken met behoorlijke tekorten en het is best spannend wat de gemeenten daarvan op hun bordje krijgen. Door het Rigg wordt geprobeerd om vanuit het rijk nog wat compensatie te krijgen.

Na de inleidingen drie deelsessies met uitleg over inkoop, de toegang en crisis en calamiteit. Geen workshops, maar goede directe info en veel mogelijkheid tot discussie.

Uit het meegeleverde halfjaarverslag (1e helft 2015):

  • De provincie Groningen heeft, in vergelijking met Nederland, ook met Drenthe en Friesland, het hoogste percentage kinderen in de zorg. De onderliggende verschillen tussen de Groninger gemeenten zijn groot. Haren steekt daarbij zeer gunstig af. De meeste problemen doen zich voor in de stad Groningen, en gemeenschappen in het oosten van de provincie.

 

Ik zie uit naar de volgende bijeenkomst, zodat we weten wat er gebeurt en waarom. Hoewel niet alles nog vlekkeloos gaat en sommige dingen helemaal nog niet, toch mijn complimenten aan de RIGG. Deze wijze van informeren wekt vertrouwen en laat zien dat er hard aan gewerkt wordt om de transitie goed vorm te geven.