Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 oktober 2015

Van amendement naar Dorpsfonds

D66 heeft bij de begrotingsvergadering van november 2014, samen met de VVD, per amendement de aanzet gegeven tot het beschikbaar stellen van middelen om een Dorpsfonds op te richten. De fractie had zich bij de verkiezingen in 2014 al sterk gemaakt voor initiatieven die ervoor kunnen zorgen dat Haren een vitaal en gastvrij Dorpscentrum heeft. Het levendig dorpscentrum is niet alleen van belang voor de ondernemers, maar is voor onze inwoners en bezoekers ook van groot belang als ontmoetingsplaats. Om hiervoor plannen te ontwikkelen en uit te voeren is het nodig dat de krachten gebundeld worden tussen de ondernemers, de gemeente,de toeristische sector, de horeca, de cultuur- en sportinstellingen.

Het heeft even wat tijd nodig gehad om te komen tot de oprichting van een Dorpsfonds, maar een jaar na dato is dan toch de eerste concrete stap gezet. Wij zijn uiteraard zeer benieuwd naar de vervolgstappen en zullen met belangstelling de resultaten volgen.

Van de website gemeente Haren: op 28 oktober jl. tekenden het bestuur van de Stichting Dorpsfonds Haren en wethouder Paula Lambeck het convenant waarmee het Dorpsfonds Haren officieel een feit is. Wethouder Paula Lambeck is blij met de oprichting van het fonds: “Met dit fonds sporen wij partijen in de gemeente aan samen initiatieven te nemen om Haren nog mooier en leefbaarder te maken en onderwerpen als ondernemen, kunst, cultuur, recreatie en toerisme met elkaar te verbinden.” Het fonds wordt gefinancierd vanuit een verhoging van de OZB voor niet-woningen en heeft als doel om de sociale en economische functie van Haren te versterken en verder te ontwikkelen.

6-11-2014 Amendement centrumfonds

kerstverlichting

Een dag later mocht burgemeester Pieter van Veen de nieuwe feestverlichting ontsteken: symbool van het nieuwe elan.

 

Nostalgie: de eerste markt in Haren, 6 juni 1969: als het toch weer eens zo druk mag worden in het centrum…