Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 november 2015

Arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk

Soort bijeenkomst:                Transitiearena

Arbeidsmatige dagbesteding en Beschut werk.

Georganiseerd door:              Movisie (www.movisie.nl) Kennis en aanpak van sociale                                              vraagstukken

Datum:                                   11 november 2015

Plaats:                                    Utrecht

Aanwezig:                              ca. 50 mensen uit alle windstreken en met verschillende achtergrond (GGZ, sociale diensten, zorginstellingen, raadsleden).

Omdat de transitie van het sociale domein in volle gang is, vinden wij het heel belangrijk om vooral ook op dat onderwerp bij de tijd te blijven. Dus wanneer de mogelijkheid zich voordoet gaan we als het kan naar bijeenkomsten waar je mensen uit het hele land treft die hier direct of zijdelings mee bezig zijn. Kennisuitwisseling en het tonen van best practices of nieuwe ideeen is altijd goed en deze kunnen inspirerend zijn voor je eigen situatie.
Op 11 november gingen Marjan Bachman en ik naar Movisie in Utrecht omdat we heel nieuwsgierig zijn naar nieuwe ideeen betreffende dagbesteding en beschut werk.

Bijvoorbeeld mensen die anders bij de Sociale Werkplaats (Wsw) aangemeld zouden worden moeten we nu als gemeente zelf aan het werk zien te krijgen op een beschutte plek. Het liefst natuurlijk in onze eigen gemeente. Omdat mensen in de Wsw-regeling met veel subsidie nu al moeilijk aan het werk komen, wordt het er niet makkelijker op om dat nu te doen met minder geld. Er is weinig werk, zeker in onze regio. En voor mensen met weinig scholing en een beperking is het een zware opgave, maar wij zien wel mogelijkheden in onze gemeente. Reden genoeg om je daar goed op te focussen.

De inleiding werd gedaan door Marjet van Houten van Movisie op een prettige en duidelijke manier. Zij noemde dat de vernieuwing vooral zit in:

 • Nieuwe, slimme combinaties
 • het anders organiseren
 • dichterbij en kleinschalige oplossingen
 • deelnemers vullen dagbesteding zelf in
 • financieel: aanspreken van verschillende potjes

Ook noemde zij de uitspraken van Han Noten , burgemeester van Dalfsen en voorzitter TSD (zie ook vorige verslag), over dat de gemeente zichzelf belemmert in de uitvoering van de transitie door dat dicht te timmeren met nieuwe regeltjes. Dat de gemeente de noodzaak voelt om te moeten controleren en beheersen. Dat moeten we dus zoveel mogelijk zien te vermijden. Dat vereist vooral ook een andere manier van denken.

De rode draad in de bijeenkomst was “Co-creatie”. Het samen met meerdere partijen (gemeente, aanbieders en inwoners) bedenken en vormgeven van nieuwe oplossingen.
In de bijeenkomst werden drie voorbeelden gepresenteerd.

  1. Spectrum. Een adviesbureau in Arnhem, dat begonnen was met het verbinden van vier zorg- en of welzijnspartijen die in een wijk inwoners (het woord clienten wordt tegenwoordig liever vermeden) bijstaan op allerlei gebieden. Op zich niet echt vernieuwend, maar wat ik er uithaalde was dat zij met veel enthousiasme en gedrevenheid de kar gingen trekken in de wijk. De gemeente (wijkteam) is daar heel blij mee en heeft zich verbonden aan deze club en deze aanpak. Spectrum denkt nog wel na over hun eigen verdienmodel, maar nu worden ze vooral gedreven door hun eigen enthousiasme. Hopelijk worden ze niet het vijfde wiel aan de wagen.
 • De Verbeelding. Ook een club die verbinding organiseert, nu in Zandvoort, vanuit een kantoor op het werkplein. Werkt vooralsnog goed, ook hier een enthousiaste kartrekker en ogenschijnlijk onafhankelijk. Hun leidraad: werken en leren.
 • Philadelfia (Phila Orcari) Een nieuw opgezet project op Urk bij een rijvereniging (soort Manege de Blauwe Ruiters) Ook hier: verbinding met andere partijen. Lukt aardig maar een beetje vers. Ze zijn nog maar net begonnen.

Aan tafels konden we verder praten met deze partijen en doorvragen op hun aanpak. Op zich niet veel nieuws nog, maar voor mij blijven de volgende drie speerpunten staan, die eigenlijk gelden voor de hele participatiewet:

 • inwoners, mensen die het betreft, betrekken bij oplossingen. Er wordt vaak over clienten gesproken en niet zozeer met.

 • een onafhankelijke en vooral gedreven kartrekker aanstellen die verbinding zoekt met en tussen alle partijen. Het dilemma is namelijk dat je te maken hebt met begeleidingspartijen die er financieel belang bij hebben dat ze clienten aangemeld krijgen met problemen. En dat ze die clienten ook graag wat langer houden (en soms ondersteunen in hun zwakheden).
   
 • ondernemers heel sterk aan je binden en duidelijk zijn over mogelijkheden. Eigenlijk moet je hier beginnen, want dat is het moeilijkste. Ondernemers zijn vaak heel sterk, maar als het gaat om personeel zijn ze heel kwetsbaar. De gemeente moet er alles aan doen om te ontzorgen en risico’s wegnemen.

 Peter Hidding