Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 december 2015

Haren op de bres voor het doveninternaat

Staatssecretaris Sander Dekker wil het internaat van de Kentalis-Guyot school in Haren sluiten

Het Dagblad van het Noorden kopte afgelopen zaterdag: Doveninternaat Guyot toch dicht.

Wethouder Michiel Verbeek op zijn website:
Op de Kentalis-Guyot school zitten 110 vmbo- en havoleerlingen uit het hele land. Van die groep zitten er 35 op het internaat in Groningen. Een aantal rijtjeswoningen waar kinderen tussen 12 en 19 jaar wonen. Ouders van dove kinderen uit het hele land kunnen op een beperkt aantal plekken terecht voor een goede gespecialiseerde opleiding zoals in Haren. Een aantal ouders hebben ervoor gekozen om hun kinderen door de week te laten wonen in het internaat. Het grote voordeel daarvan is dat de dove kinderen niet alleen maar tussen horenden moeten leven, maar ook een deel van hun leven tussen doven. Volgens ouders, kinderen zelf en begeleiders is dat voor veel kinderen zeer nuttig. Op de dovenschool en het internaat kunnen kinderen zich meten met leeftijdsgenoten en zich sociaal emotioneler beter ontwikkelen.

Een internaat is geen onderwijs… tja…

De fractie van GroenLinks nam het initiatief voor een sympathieke motie: het college vragen er bij de regering aan te dringen het internaat open te houden. De motie werd ingediend door de fracties van GL, GVH, PvdA, D66 en CU en unaniem aangenomen. De tekst van de motie:

motie vreemd aan de orde internaat doven Haren 14 december 2015