Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 februari 2016

Valentijnstaart D66 naar Seniorenvereniging Haren

De Valentijnstaart van 2016 gaat naar het bestuur van de Senioren Vereniging Haren

Elk jaar op Valentijnsdag zet D66 afdeling Haren een (vrijwilligers)organisatie, die veel betekent voor de inwoners van Haren, in het zonnetje. Dit jaar gaat de taart naar het 7-koppige bestuur van de nieuwe Senioren Vereniging Haren.

De Senioren Vereniging Haren is pas onlangs van start gegaan. Toen afgelopen najaar bleek dat de problemen bij ANBO landelijk dermate het functioneren van de plaatselijke ANBO afdeling in de weg ging zitten, is er met erg veel inzet een nieuwe Senioren Vereniging Haren vereniging op poten gezet.
Op maandag 8 januari vond de druk bezochte oprichtingsvergadering plaats en werd er een bestuur gekozen. De leden tonen erg veel waardering voor het initiatief en inmiddels telt de vereniging al ruim 800 leden! In korte tijd is er al een website beschikbaar en is de eerste Binding (het verenigingsblad) al rond gebracht.
De Senioren Vereniging Haren heeft ten doel de sociale contacten tussen de leden te bevorderen door het organiseren van allerlei activiteiten. Daarnaast zal de vereniging de belangen van de wat oudere inwoners behartigen. Door ervoor te zorgen dat mensen kunnen blijven meedoen in de samenleving levert de vereniging een waardevolle bijdrage aan het welzijn van ouderen.
D66 heeft veel waardering voor de inzet van het bestuur voor de nieuwe vereniging en overhandigt dan ook met veel plezier de Valentijnstaart 2016!

Marjan Bachman