Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 5 maart 2016

Rapport B&A over zelfstandigheid Haren uitgelekt

Nog voor het rapport van adviesbureau B&A de gemeenteraad bereikte, was een voorlopige en vertrouwelijke versie al uitgelekt naar de media. Een selectief winkelende journalist van het Dagblad van het Noorden wist het meteen zeker: zelfstandigheid is voor Haren geen optie. Een dag later – en kennelijk na betere bestudering – was de toon al genuanceerder.
Het rapport is inmiddels ook in de mailbox van de gemeenteraad beland.
De fracties van D66, GVH en CDA hebben op alle commotie gereageerd met onderstaand persbericht:

CDA, D66 en GVH eerst terug naar burger met onderzoeksresultaten

 De fracties van het CDA, D66 en GVH in de gemeente Haren willen zich pas uitspreken over de onderzoeksresultaten van het rapport B&A als zij met de inwoners hierover hebben gesproken. De inwoners van de gemeente zijn in alle fasen betrokken geweest bij het proces van de bestuurlijke toekomst en dus is het logisch dat zij ook bij de afronding worden betrokken. Het bestuur van de provincie Groningen, bestaande uit de partijen van SP, D’66, CDA, GroenLinks en CU, heeft zich uitgesproken voor herindeling van onderop. Het collegeprogramma van de provincie is glashelder. Ook gedeputeerde Patrick Brouns van het CDA heeft voortdurend gepleit voor draagvlak van alle inwoners binnen de gemeente. Hij heeft zelf de opdracht en betaling van het onderzoek geregeld.

De fracties van CDA, D66 en GVH  in Haren hebben de berichtgeving in de media over de resultaten van het onderzoek over de zelfstandigheid van Haren met belangstelling gevolgd en willen graag met de onderzoekers in gesprek.

Inhoudelijk bestuderen de fracties op dit moment het rapport, de conclusies en de bijlagen. Daarna volgt bespreking in commissie en met inwoners. Zoals gesteld in het amendement van december 2015 wordt van het college verwacht dat er een Plan van Aanpak komt waaruit blijkt hoe de gesignaleerde knelpunten worden opgelost. Pas dan kan worden besloten welke vervolgstappen genomen moeten worden. Daarbij gaat zorgvuldigheid voor haast.

Daarnaast willen de fracties weten wie de onderzoeken heeft gelekt en waarom. Immers het is strafbaar vertrouwelijke onderzoeken, zonder toestemming van de opdrachtgever of onderzoeker naar buiten te brengen. Op dit moment wordt onderzocht of aangifte bij de politie of officier van justitie zinvol is.