Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 april 2016

Gemeenteraad stemt unaniem in met Plan van Aanpak

Gisteravond was er een extra raadsvergadering, op verzoek van de fracties van D66, GVH, VVD en CDA. Aangevraagd naar aanleiding van de brieven van de Provincie over de start van de Arhi-procedure.
Nadat twee uur lang vooral was teruggekeken, werd de blik vooruit gericht. Het Plan van Aanpak om de onderbouwing te leveren voor een ombuiging van de conclusies uit het B&A-rapport, van Nee, tenzij naar een Ja, mits… werd unaniem aangenomen, nadat het college had toegezegd een amendement van D66 over te nemen. Dit amendement legt de verantwoordelijkheid voor een deel van het PvA bij de gemeenteraad. De raad zal onder andere samen met betrokken inwoners de deelprojecten ‘Toekomstvisie’ en ‘Burgerparticipatie’ uitvoeren.

Vandaag start in het Provinciehuis het open overleg met Groningen en Ten Boer.