Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 juni 2016

Herindeling? Hareners betalen twee miljoen méér volgens huidige Groningse tarieven

Al sinds het onderwerp ‘bestuurlijke toekomst’ van Haren op de agenda staat, leeft er een vraag die nog nooit beantwoord is. Wat betekent een samenvoeging met Groningen voor de gemeentelijke lasten van de inwoners en ondernemers in Haren? Deze vraag zal waarschijnlijk voor 15 juni ook niet beantwoord worden. Mocht er besloten worden tot herindeling met Groningen en Ten Boer, dan zal de nieuwe gemeente nieuwe tarieven vaststellen. Dat gebeurt in een latere fase.
Het is een belangrijke vraag, want wanneer het handhaven van de zelfstandigheid mogelijk financiële offers vraagt van inwoners, dan moet je eerst weten: welke gemeentelijke lasten staan ons bij een herindeling te wachten? Dat is dan mee te nemen in de afwegingen.
Die vraag is op dit moment alleen te beantwoorden als we een vergelijking maken tussen de huidige tarieven die in Haren en Groningen gehanteerd worden. Dat geeft een goede indicatie.
Uitgaande van de aanname dat de uiteindelijke opbrengsten van gemeentelijke lasten na een herindeling niet lager zullen mogen zijn dan de huidige (er ontstaat anders meteen een gat in de begroting) gaan wij ervan uit dat een verschil – positief of negatief – mogelijk is, maar altijd marginaal zal zijn.
Uit onze vergelijking concluderen wij dan het volgende: met de huidige tarieven van de gemeente Groningen voor OZB, rioolheffing en afvalverwerking gaan de inwoners van Haren bijna een kwart méér aan OZB betalen. Daar komen de andere woonlasten nog bij en… de hondenbelasting.
Eigenaren en gebruikers van niet-woningen gaan bijna het dubbele aan OZB betalen en zij worden geconfronteerd met pittige precariobelasting. In totaal gaat de bevolking van Haren minstens 2 miljoen meer betalen dan nu het geval is.

In de eerste bijlage ziet u onze berekeningen.
In de tweede bijlage een reeks voorbeelden.

Zie ook: http://www.coelo.nl/index.php/wat-betaal-ik-waar/lokalelastencalculator

Hier kunt u voor uw individuele situatie de lasten vergelijken.

Bijlage 1 Verschil in tarieven woonlasten Haren-Groningen

Bijlage 2 Voorbeelden vergelijking gemeentelijke lasten Haren-Groningen