Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 juni 2016

Herindelen met Groningen is geen fusie, maar lichte samenvoeging

In de discussie over de bestuurlijke toekomst van Haren wordt gesproken over een fusie met de stad Groningen. Dat is echter niet wat er gaat gebeuren. Bij een fusie worden alle betrokken gemeenten opgeheven, er komt een nieuwe gemeente met een nieuwe naam, een nieuwe burgemeester enz. Alle personeelsleden moeten opnieuw solliciteren.
Dit gaat in het geval van Groningen-Haren-Ten Boer natuurlijk niet gebeuren. De stad Groningen wordt niet opgeheven en een nieuwe naam hoeft ook niet bedacht te worden. Het gaat hier om een zogenaamde lichte samenvoeging. Daarbij blijft de grootste gemeente intact, de burgemeester blijft en het personeel houdt baanzekerheid. De rechtsgevolgen zijn niet gelijk! En dat is iets om serieus over na te denken.

Vorig jaar heeft minister van Binnenlandse Zaken, Plasterk een brief over deze herindelingsvariant aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij uitlegt aan welke criteria zo’n lichte samenvoeging moet voldoen:

Verzoeken tot gemeentelijke herindeling via een lichte samenvoeging worden beoordeeld aan de hand van de volgende twee criteria:
1. Er is overeenstemming tussen de gemeenten.
De rechtsgevolgen voor en na herindeling zijn voor de betrokken gemeenten verschillend. Het is van belang dat de gemeenten zich hiervan bewust zijn en alle achter de keus voor deze herindelingsvariant staan.
2. Er zijn afspraken over de rechtspositie van het personeel.
De medewerkers van de bij een lichte samenvoeging betrokken gemeenten hebben niet dezelfde positie. De medewerkers van de op te heffen gemeente(n) vallen onder het regime van de Wet arhi (tijdelijke aanstelling en binnen zes maanden na de herindeling een besluit over definitieve plaatsing), terwijl de medewerkers van de niet op te heffen gemeente hun aanstelling behouden. Het verleden leert dat dit verschil geen problemen oplevert als de gemeenten onderling voor de herindeling goede afspraken maken over de plaatsing van medewerkers.

Lees hier de brief van de minister:

kamerbrief-over-aanvulling-beleidskader-gemeentelijke-herindeling