Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 juni 2016

Haren heeft een nieuwe coalitie: D66, GVH en CDA

Politiek Haren heeft een nieuwe coalitie die kan steunen op een meerderheid in de gemeenteraad.
Naast D66 en Gezond Verstand Haren, die al sinds 2014 in de coalitie zitten, treedt het CDA aan.
De onderhandelingen waren intensief, maar hoefden niet lang te duren. Inhoudelijk waren er geen onoverbrugbare verschillen, hetgeen niet verwonderlijk is: in de afgelopen jaren konden de partijen elkaar dikwijls goed vinden op inhoudelijke gronden.
Alle drie de partijen zijn zich bewust van de noodzaak snel weer een bestendig bestuur te vormen, dat met voortvarendheid en daadkracht de grote uitdagingen kan aangaan waar Haren voor staat. Het streven is rust en stabiliteit te brengen en te werken aan goede relaties met de andere raadsfracties, de inwoners, de regio en de Provincie.

De grondslag voor een nieuw coalitieakkoord, dat de titel ‘Aan de slag’ zal krijgen, wordt gevormd door het rapport ‘Werken aan Haren’ en door de ombuigingstaakstelling waar de drie partijen zich aan hebben gebonden. In een afsprakendocument zijn een aantal elementen benoemd die een plaats zullen krijgen in het uiteindelijke coalitieakkoord. Dat uitgewerkte akkoord zal na de zomervakantie gepresenteerd worden.

Het CDA heeft Mathilde Stiekema voorgedragen als wethouderskandidaat. Op 27 juni 2016 zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld haar te benoemen. De beoogd wethouder zal waarschijnlijk de meeste portefeuilles van haar voorganger overnemen.   De fracties van D66, GVH en CDA